woensdag 24 mei 2017

Bewoners Edingensesteenweg Halle bezorgd
Niet alleen de N-VA fractie in de gemeenteraad van Halle en de Streekvereniging Zenne en Zoniën hebben opmerkingen, bezwaren en suggesties in verband met de verkaveling van zowat  3 hectare binnengebied tussen de Edingense- en de Bergensesteenweg in Halle. Ook een vijftigtal omwonenden maken zich zorgen over de leefbaarheid van hun woonomgeving.

Zij hebben bij de Stad een bezwaarschrift ingediend waarin ze verschillende problemen aankaarten. Zij wijzen er op dat zij dagelijks alle hinder van de overdrukke Edingensesteenweg ondergaan, maar dat al dit ongemak enigszins wordt getemperd door het groen en de rust van het achterliggend gebied. Omdat daar alle bomen verdwijnen en er drie grootschalige retailhandelspanden komen, vrezen zij dat die rust compleet zal verdwijnen.

Zij wijzen er ook op dat de geplande hoogbouw van drie appartementsblokken met 92 woongelegenheden hun privacy naar de bliksem helpt. Volgens de buurtbewoners zullen nieuwe files ontstaan en dreigen er mobiliteitsproblemen. Zij vrezen ten slotte dat een aantal parkeerplaatsen zal sneuvelen voor de aanleg van een toegangsweg naar de nieuwe wijk.

De Edingensesteenweg is één van de drukste in- en uitvalswegen van Halle. Het openbaar onderzoek is inmiddels afgesloten. Vraag is of Halle het ingediende dossier in ongewijzigde vorm zal  aanvaarden.