dinsdag 9 mei 2017

Succes Zennefeest Halle

Zennefeest Park Buizingen

Zenne en Zoniën op het Zennefeest in Halle


 Voor het eerst was streekvereniging Zenne en Zoniën present op het jaarlijkse Zennefeest in het park van Buizingen, deelgemeente van Halle. Dit feestgebeuren vindt telkens op 1 mei plaats in één van de parken van de stad Halle, die dit evenement organiseert samen met Cultuurcentrum ’t Vondel en het Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei.

Heel de voor- en namiddag stonden weer in het teken van spel en avontuur voor de kinderen en informatiestanden over natuur, milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit voor het oudere publiek. Talloze natuurverenigingen tekenden present. Hoewel het weer niet helemaal meezat, was er toch ruime belangstelling. De organisatie was tiptop verzorgd.

Zenne en Zoniën probeerde mensen warm te maken voor natuur, milieu en erfgoed met een “in het nieuw gestoken” stand, waar ook de komende wandelactiviteiten en de fotowedstrijd met ‘Erfgoed’ als thema (landschappen en waardevolle gebouwen en dorpsgezichten) in de kijker werden gezet.
Na afloop toonde het bestuur van Zenne en Zoniën zich tevreden met de belangstelling en met de organisatie.