woensdag 2 augustus 2017

Halle Vaart Vooruit, zonder omzienWordt Halle volgestouwd?

Wordt er in Halle een macabere dans gedanst?

Oordeel op deze basis:
Het project Landschapspark (de Zenne tussen Buizingen en Tubeke) krijgt buitensporig veel aandacht. Het gaat over een strook van enkele tientallen meters breedte langs de Zenne, die een stadspark wordt en waarbij de vraag rijst: krijgen we meer natuur in de stad, of nog meer stad in de bestaande natuur?

De Halse binnenstad en meer bepaald de handel krijgt het de jongste tijd zwaar te verduren. Door een “vergissing” mag er in de voormalige Opelgarage aan de Zwarte Kat nogal grootschalige kleinhandel komen. De stad moet nu naar de Raad van State om dat rechtgezet te krijgen.

Tussen de Edingense en de Bergensesteenweg is (met een minimale ruchtbaarheid, scherp in tegenstelling met de massale reclame voor het “landschapspark”) een groot woon- en handelsproject gepland. Is het bestuur hier ook tegen?

Men zegt ons: Halle wordt volgebouwd en volgestouwd. Is dat waar? En wie leidt deze macabere dans? Of is alles een vorm van ongecontroleerde en oncontroleerbare improvisatie?