donderdag 28 september 2017

De VUB en de Bierenberg? Toch verkavelen?Een hele tijd geleden  berichtten we over de jogger uit Rode die ons zeer bezorgd belde over de teloorgang van de ULB-VUB-campus aan de Bierenberg en Paardestraat in Sint-Genesius-Rode.

Hij wilde absoluut weten wat we van mogelijke bebouwingsplannen dachten. In zijn ogen was een combinatie van wonen en natuur de ideale oplossing. De vurigheid van zijn pleidooi maakte ons wel wat wantrouwig.


Uiteindelijk zond hij ons, buiten onze verwachting, een mailberichtje om zijn visie te bekrachtigen.

Wat bleek na enig onderzoek bij de kruispuntbank Ondernemingen? De persoon in kwestie heeft een eigen consultancybedrijf. Houdt zich dus bezig met het soort van “problemen” (het bouwrijp maken van gronden onder meer) waarover hij zijn onrust uitdrukte. Ons wantrouwen bevestigd.

Conclusie: laten wij op de hoede blijven voor valse profeten. Bijkomende fataliteit: Vroeg of laat moet dit waarde vol natuurgebied er dus aan geloven. Mind our words!