maandag 11 september 2017

Op de Papierberg

We scheppen orde in ons verleden

denastVanaf de maand oktober 2017 brengen wij orde in de papierberg die we de afgelopen jaren hebben verzameld.

In samenwerking met DenAst in  (en van de stad) Halle willen we alle relevante informatie over onze vereniging, haar acties en activiteiten, haar successen en frustraties onderbrengen in een toegankelijk verenigingsarchief.

DenAst zal het archief voor ons bewaren en op de gepaste manier en onder degelijke voorwaarden toegankelijk maken en houden voor belangstellenden.


We rekenen ook op jou

We willen er graag een attractief geheel van maken. We rekenen er dus op dat jij als lezer van deze nieuwsbrief ook even nagaat en overweegt of je interessante documenten, fotomateriaal, krantenknipsels, gemeentelijke informatie bezit die past in het kader waarin wij de afgelopen vijfenveertig jaar actief waren.

Wij denken speciaal aan alles wat te maken heeft met Ruimtelijke Ordening, Natuur, Milieu, Erfgoed, Landschapszorg en Vlaams karakter van onze streek. Alles is welkom en wordt in vertrouwen en met discrete zorg onder handen genomen.  Neem hiervoor contact met ons op via dit mailadres.

Onze werking concentreert zich in de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

archief.jpgDe vooorbije tien tot vijftien jaar is het grootste deel van onze verenigingsactiviteit in digitale vorm  bewaard. We zoeken nu naar oplossingen om ook dat materiaal degelijk en geordend te bewaren en toegankelijk te maken.

Onze activiteiten en acties vind je  al geruime tijd terug  op www.zevendekracht.blogspot.be .
Ja, ook digitaal


 Ook onze digitale nieuwsbrief bestaat al enkele jaren. Onze eerstgeborene zag omstreeks 25 november 2013 het levenslicht en van dat moment af groeide niet alleen het aantal digitale nakomers maar ook het aantal lezers en abonnees.  Wat bewijst dat ook ons digitaal archief geapprecieerd zal worden.