woensdag 25 oktober 2017

Wachten op de eerste boot in Lot

Geen jachthaven langs het kanaal in Lot, zo meldt Ring-TV

In Lot, bij Beersel, komt voorlopig geen jachthaven. Tegen de plannen werden 12 bezwaren ingediend door omwonenden.


De vergunning voor de aanleg van een jachthaven langs het kanaal Brussel-Charleroi was aangevraagd door de nv Waterwegen en Zeekanaal. Maar die vergunning is geweigerd door het Vlaams Departement Omgeving. Tegen de plannen was vooral verzet gerezen van omwonenden. Er werden in totaal 12 bezwaarschriften ingediend van buurtbewoners die vrezen voor de gevolgen op het vlak van de waterhuishouding. Verder zou een jachthaven volgens de omwonenden ook veel extra verkeershinder met zich mee brengen.

Ook de gemeente Beersel had al een negatief advies gegeven. Waterwegen en Zeekanaal gaat nu onderzoeken of de plannen kunnen worden aangepast.


Bron  Ring TV