dinsdag 14 november 2017

Geeft Halle toe aan bouwwoede?
Kasteeltje Devleminck dan toch niet onder Sloophamer?


Halle krijgt er nog wat meer woongelegenheid bij.  Er staat een nieuw bouwproject op stapel dat 57 appartementen, verdeeld over drie gebouwen , omvat. Een promotor uit Dilbeek heeft bij de stad een bouwaanvraag ingediend voor   het gebied tussen de Devlemincklaan en de Kia-garage op de Brusselsesteenweg  dat momenteel een park en kasteeltje omvat. (zie screenshot Google Earth hierboven).

Het openbaar onderzoek loopt normaal  tot en met 16 november, dat is dus 30 dagen na de aanplakkingdatum van 18 oktober op de klassieke “gele affiche” die  bij het toegangshekken op de
Brusselsesteenweg 139 hangt.

Streekvereniging Zenne en Zoniën zal op de valreep bezwaar indienen. De vereniging deelt de mening van de Milieuraad Halle  die stelt dat de draagkracht van de omgeving overschreden wordt. De draagkracht is een maat die aangeeft of het gebruik van de ruimte door een bepaald gebied verdragen wordt. In dit geval gaat het met name om de draagkracht op het gebied van natuur, milieu (o.a. waterberging en luchtkwaliteit) en mobiliteit.
De bouwpromotor wil  in een volgende fase nog een verkavelingswijziging aanvragen voor 3 bijkomende percelen in de Devleminckstraat, en  ook daar zullen bomen verdwijnen.
In- en uitgangen van het project zijn gelegen in de Devleminckstraat. Dit is een éénrichtingsstraat, bijgevolg zullen de wagens bij het verlaten van de straat steeds richting N6 Brusselsesteenweg nemen waar ze niet kunnen afslaan richting Brussel. Dit zal een negatieve invloed hebben op de mobiliteit op de N6.
In de aanvraag zitten ook een ondergrondse parkeergarage en grote delen van het terrein worden verhard. Dat zal nadelig zijn voor waterafvoer en rioolcapaciteit.
Streekvereniging Zenne en Zoniên betreurt dat n een bijzonder waardevol groengebied zal verloren gaan.  Zij vraagt het schepencollege van Halle daarom een negatief oordeel over dit project, het zoveelste in de rij, uit te spreken.
Het kasteeltje Devleminck zou dan toch gespaard worden. De gele affiche  vermeldt wel een 'te slopen gebouw' maar dat zou niet het kasteel zelf zijn, want dat wordt volgens de eigenlijke bouwaanvraag behouden, zo verneemt Zenne en Zoniën.