donderdag 30 november 2017

Weinig bezwaar tegen nieuwbouw Devlemincklaan in HalleDossier Kasteeltje Devleminck Dit is wat er gaat gebeuren en waarom wij dat betreuren:

Wij hebben een hele resem bezwaren, maar echt veel indruk maken die blijkbaar niet. Zijn de Hallenaren onverschillig?  Zeuren ze liever over alles wat in hun ogen fout loopt , maar doen ze er niks aan? Dat kunnen wij moeilijk geloven. 

Het plan voor het kruispunt Devlemincklaan Brusselsesteenweg is weer een nieuw staaltje. 

1     De 3 appartementsgebouwen worden eerst gebouwd, de renovatie van het kasteeltje wordt voorzien in een 2de fase en maakt dus geen deel uit van dit dossier. Hierdoor is geen enkele garantie dat er wel een renovatie zal gebeuren. De promotor heeft, voor alle duidelijkheid wel een aanvraag tot bestemmingswijziging voor het kasteeltje naar kantoren ingediend. Is dit een voldoende garantie? Blijft het  nog enkele jaren leegstaan om te verkrotten?
2)     Er is niets voorzien van nieuwe groenaanleg; dit wordt in samenspraak met de stad Halle later bekeken. Wij vinden dat dit toch met een aantal groenverplichtingen, moet opgenomen worden in dit dossier.
3)     Het concept:
3 bouwvolumes met 3 bouwlagen (57 appartementen) waarvan gebouw B (met gedeelte voor vrije beroepen) en C, een terugspringende dakverdieping hebben, in feite dus 4 bouwlagen (tot een hoogte van 15,10 meter voor gebouw C). De gebouwen zijn standaard modern monotoon (grijze gevel, rechte ramen met groen dak). Op geen enkele plaats worden in de gevels elementen aangebracht waardoor de gebouwen architecturaal harmonisch zouden aansluiten bij het kasteeltje.

Een ondergrondse parkeerkelder van 3215m2 met 69 parkeerplaatsen, 18 bovengrondse parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor 114 fietsen, dit allemaal op een totale oppervlakte van 7643m2. Uiteindelijk zullen het kasteel, 3 gebouwen en fietsstalling samen een oppervlakte hebben van 2095m2. Er worden pleinen en toegangswegen voorzien voor de resterende oppervlakte van 1120m2?  Hoe groot wordt het parkgebied?

Dit project voldoet aan het principe om zoveel mogelijk vol te bouwen/te verharden op zo weinig mogelijk grond.
4)     Mobiliteit: Wagens die verplicht rechts de Brusselsesteenweg N6 op rijden.  Of als enige alternatief via de Jean Jacqminstraat de N6 kunnen bereiken. De Jacqminlaan en omliggende straten zijn nu reeds overbelast. Gaat dit tijdens de schoolspits (scholen in de buurt) niet voor een verkeersinfarct zorgen?
5)     Gezondheid: In totaal verdwijnt er +/- 7000m2 groengebied (oppervlakte terrein – kasteel 167,93m2 en wat garageboxen/serre/kelderputten) in centrumgebied Halle. De luchtfoto toont op heden een hele mooie groene zone. Dit samen met de 3ha nieuwe bebouwing tussen de Bergensesteenweg en Edingensesteenweg waaronder het verdwijnen van 3 percelen bosgebied ook gelegen in centrum Halle, zullen voor luchtvervuiling (o.a. fijnstof, stikstof, roet,..) en bijkomende CO2 vervuiling zorgen (extra drukte op de wegen). De stad Halle moet maatregelen nemen tegen een ongezonde woon/werk- en leefomgeving. Dit project beantwoordt niet aan deze bekommernis.
6)     Het standpunt van Bos – en Natuuragentschap:
De 4 opgesomde waardevolle bomen dienen verplicht behouden te worden: de mammoetboom, de ginkgo biloba, de dikke linde en de naaldboom chamaecyparis. Volgens de documenten bestaat de oppervlakte uit 1408,23 m2 te compenseren bosgebied en 5576,85 m2, verwaarloosd parkgebied, later omschreven als gedeelte spontane bebossing (d.w.z. bomen jonger dan 22 jaar). De satellietluchtfoto laat iets anders zien. Het gedeelte 9w12 heeft een oppervlakte van 2760,52m2 hiervoor wordt een vrijstelling gegeven van 1332,59m2.  Het gedeelte 9n10 bestaat uit 4224,55m2 waarvoor een volledige vrijstelling wordt gegeven. Vreemde cijfers. Zijn er gedetailleerde foto’s van de bomen en de groene zone?
 Worden er geen overdreven veel bomen gekapt zonder verplichte heraanplanting?
7)     De archeologienota:
Waarom worden er 2 deelgebieden gecreëerd waardoor 2716m2 niet wordt onderzocht? Er is mogelijk maar één interessant gebied in het noorden van het projectgebied “een mogelijke galg”. Is het vervolgens niet overdreven om met sleuvenonderzoek en metaaldetectie een onderzoek te doen? Voor de sleuven moeten alle bomen gerooid worden (dus ook de waardevolle bomen!!) Op het plan van het sleuvenonderzoek is te zien dat er ook een sleuf onder het kasteel wordt getekend. Is dit geen verborgen manier om dit alsnog te slopen?
Het relict ‘’statie der stad Gent” en muur blijven behouden.

Wij vernemen via de pers dat er "een tiental bezwaren" is ingediend. Wij weten ook dat de milieuraad negatief heeft geadviseerd.