zondag 10 december 2017

Ook in Halle geluidspanelen?Zenne en Zoniën is blij te vernemen dat de gemeente Beersel en het Agentschap wegen- en verkeer een akkoord hebben voor het vervangen en plaatsen van nieuwe geluidspanelen. De inwoners van Buizingen (Halle) verwachten, dat het Halse stadsbestuur ook snel tot een akkoord komt.  Een goede huisvader neemt zijn verantwoordelijkheid op en zorgt voor de gezondheid van zijn bevolking. 


Volgens het WHO zorgt geluidshinder voor een ernstig gezondheidsrisico (artikel Bodytalk bij Knack,december 2017,  ‘ Geluidshinder is eenstille moordenaar ‘).  

 Ziehier wat in  het voorjaar 2017 is bekendgemaakt:

 Bron: www.persinfo.org

"Inhaalbeweging
Weyts maakt nu een inhaalbeweging en investeert nog deze bestuursperiode meer dan 13 miljoen euro in de vernieuwing, verhoging of verlenging van geluidsschermen in de provincie Vlaams-Brabant. "Vlaams-Brabant is het hart van het land en krijgt enorm veel verkeer te slikken", zegt Weyts. "De bijhorende overlast moet gemilderd worden".

De inhaalbeweging van Weyts is extra welkom omdat veel geluidsschermen in Vlaams-Brabant ondertussen meer dan 30 jaar oud zijn. Ze zijn totaal verouderd en dateren nog uit een tijd met totaal andere standaarden. De schermen langs de Ring rond Brussel in Beersel (zo'n 30 naar oud) zijn richting Groot-Bijgaarden totaal bouwvallig en amper 1,8 m hoog: de nieuwe schermen worden 5 m hoog. De schermen richting Halle zijn op dit moment tot 3,15 m hoog in Beersel: de nieuwe schermen worden tot 7 m hoog.

Weyts investeert ook in bijkomende geluidsschermen of de verlenging van bestaande geluidsschermen. In Beersel worden de geluidsschermen richting Drogenbos verlengd met 255 m en richting Halle met wel 416 m.  In Kraainem worden er langs de binnenring schermen geplaatst. In totaal komt er 864 strekkende meter geluidswanden extra.

Beperkte bijdrage

Vlaanderen draagt het leeuwendeel van de kosten. Er zal aan de betrokken gemeenten wel een beperkte bijdrage gevraagd worden. Er is een verdeelsleutel uitgedokterd op basis van objectieve criteria: hoe meer geluidsoverlast, hoe minder de gemeente moet bijdragen en hoe meer de Vlaamse Overheid investeert. In Beersel zou de gemeente bijvoorbeeld maar 11% van de totale kosten moeten dragen (€ 475.000 tegenover een Vlaamse investering van  € 3,8 miljoen). Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer heeft nu contact  opgenomen met de gemeenten om de modaliteiten te bespreken."