vrijdag 22 december 2017

Vijver Essenbeek Bouwvergunning Kasteelstraat

Toch bouwen langs Kasteelstraat Essenbeek Halle


De aannemer die langs de zijde Kasteelstraat van de vijver in Essenbeek  wilde bouwen en daarvoor in 2014 geen vergunning kreeg van het stadsbestuur van Halle, heeft op 14 december 2017 van de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant uiteindelijk toch gelijk gekregen.
De vergunning komt er na een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen die een interpretatie heeft gegeven van de uitspraken van de Raad van State in dit dossier, waarbij de tegenstanders, verenigd in het Vijvercomité (Red de Vijver) uiteindelijk toch in het ongelijk worden gesteld. Het gaat hier over een procedure die zeer lang heeft aangesleept en aan beide partijen veel geld heeft gekost. De kern van debetwisting berust op een onwettige wijziging van het definitieve gewestplan van een strook grond naar bouwgrond. Die fout wel wordt erkend, maar  uiteindelijk blijven, bij gebrek aan een echte bestemming van dat perceel , alleen de principes van een goede ruimtelijke ordening overeind . Volgens  de advocaat van de bouwheer, voldoen de plannen voor de elf woningen  aan die principes en de deputatie heeft die visie overgenomen.

De Deputatie verklaarde het  beroep ingediend door de advocaat van de bouwfirma bijgevolg niet alleen  ontvankelijk, maar volgde helemaal de visie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en van de advocaat van de bouwheer.  Vergunning o.k. dus voor de  bouw van 11 particuliere woningen, gelegen Kasteelstraat 8-40 te Halle, met volgende voorwaarden: de veranda’s achter de woningen worden geschrapt; de afsluitingen van de tuinen moeten gerealiseerd worden door hagen of met groen begroeide draadafsluitingen. Het uitzicht op de vijver zou voldoende gegarandeerd blijven. Er worden twee blokken opgetrokken: één van zes en één van vijf huizen.

Eerder kreeg dezelfde bouwheer al een vergunning voor de bouw van assistentiewoningen langs de vijver aan de zijde van de Nijvelsesteenweg.  De bouw ervan is al een eind opgeschoten.