vrijdag 22 december 2017

Zennevallei - Elk een tunnel en iedereen een overkapping


Een tunnel en een overkapping voor Halle?

 

 

    Na  de ontdekking van het ecoduct, dat dezer dagen verschrikkelijk populair is geworden en waarvan er eentje in Groenendaal - Hoeilaart in de maak is, is in Vlaams-Brabant een nieuwe bitsige rage ontstaan in de wedloop naar de meest milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen.Alle voorstellen komen er op neer dan Jan en Alleman rustig kan blijven rondtoeren in een al dan niet elektrisch aangedreven wagen. Dé oplossing: steek de wagen onder de grond en plant er bomen op.

In Halle Vlaams-Brabant groeide een poos geleden al de idee om de N203a zoveel mogelijk in te tunnelen en bovengronds bossen en parken aan te leggen. Essenbeek en Lembeek zouden op die manier  weer een groene verbinding met het stadscentrum krijgen. Dat ambitieuse plan, dat zelfs in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kleinstedelijk gebied Halle een plek kreeg, kostprijs geraamd op  300 miloen euro, is intussen ondergesneeuwd. De oorzaak wordt gezocht in een coaltie- en bevoegdheidswissel binnen de  Vlaamse Regering. Geen geld voor, want andere prioriteiten. 


Deze domper op de hooggespannen verwachtingen belette het naburige Sint-Pieters-Leeuw niet luidop een geljikaardige droom te koesteren: binnen  het kader van het Strategisch Plan Zennevallei, dat door de provincie Vlaams-Brabant wordt gepromoot, zagen enkelingen de kans om onder het motto Ruisbroek Droomt, te gaan pleiten voor één of meer ecoducten of tunnels  op de Ring 0 ter hoogte van het Totalcomplex op de grens met Beersel.  Daarboven  en er rond  moet dan een 400 ha groot natuurgebied ontstaan met de Zenne als groenblauwe leidraad. Kostprijs onbekend, studiebureaus aangewezen. Ontnuchtering te verwachten. 
En zeer recent zijn de ambities nog steiler aan de andere kant van het Zoniënwoud. Daar roept de burgemeester van Hoeilaat alle gemeenten die een stukje van dit bos op hun grondgebied liggen hebben op om samen met hem een campagne op te zetten onder het motto "Silva Terra", met als doel de complete oostelijke Ring 0 binnen dat bos te ondertunnelen. Gemeenten uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië zijn er bij betrokken en hij vraagt ze om elk 7500 euro bij te passen om een studie op te starten. De burgemeester staat bekend als een unitarist. Kostprijs van het hele plan, met de losse pols berekend: drie tot  vier miljard euro. Volgens de burgemeester van Hoeilaart is 'geld geen probleem'; dat laat hij alvast optekenen in Het Laatste Nieuws. Misschien toch eeerst even vragen wie nog graag onder een andere overkapping of in een andere nieuwe tunnel rijdt? En of de bejaardenzorg, het onderwijs, de gezondheidssector, de migranten en vluchtelingen en alle huismannen en vrouwen hun duit in het Hoeilaartse zakje kunnen doen. Kwestie van de lasten gelijk over alle schouders te verdelen,  zoals de vakbonden altijd zegggen.
In ieder geval: Hoeilaart laat Antwerpen niet los! Kunnen Halle en Leeuw daar tegen op?