maandag 12 februari 2018

Vernieuwing in Ruimtelijke Ordening. Theorie en PraktijkPlaats voor Plannen voor Plaats
 Op 30 januari 2018 organiseerde de stad Halle de filmvoorstelling “Plannen voor Plaats” waarin de Vlaamse Bouwmeester zijn ideeën voor een betere, toekomstgerichte stedenbouw en ruimtelijke ordening in en voor Vlaanderen uit de doeken doet middels een aantal concrete voorbeelden uit het “veld”. Er kwamen ongeveer 35 mensen opdagen.  Blijkbaar een stuk minder dan verwacht en verhoopt.  Dat doet natuurlijk niets af aan de verdienste van het initiatief; wij bij Zenne en Zoniën weten uit ervaring dat bekommernis om de Ruimtelijke Ordening en om leefbaarheid van dorp en stad vaak beperkt blijft tot de eigen directe omgeving.
Anderzijds met ook worden gezegd dat de meeste besturen niet geneigd zijn om inspraak echt te stimuleren. Denk maar aan het compleet verouderde systeem van de “gele affiches” die vaak indrukwekkende bouwplannen aankondigen op een verloren plekje waar alleen voetgangers en fietsers toegang toe hebben, terwijl wij toch in een digitale wereld leven waarin iedereen het lokale nieuwe en de lokale politiek via nieuwsbrieven en sociale media allerhande opvolgt.
De film zelf toonde een aantal projecten: Kortrijk, Harelbeke, Brugge, een gebouw in Sint-Jans-Molenbeek, het creëren van nieuwe groene ruimte in Zaventem. Er was aandacht voor stadslandbouw, verbannen van koning auto, kleiner wonen met gemeenschappelijke ruimtes, open gebied en groen creëren in de stad, waterstromen herwaarderen en dorpskernen via groene vlakken met elkaar verbinden.
Vanuit het publiek kwam gemor over mobiliteit, te veel projecten te gelijk.
Een paar opvallende uitspraken:
-          Er wordt in Halle niet meer Frans gesproken dan vroeger, want alle nieuwe inwoners (niet meer dan 250-300 per jaar zo werd gesteld) van Halle, komen uit de omliggende gemeenten en komen in Halle wonen, omdat ze de stad hebben leren kennen via de markt. Er is afgesproken met de bouwpromotoren om voor de projecten geen reclame te maken (zeker niet tweetalig) in Brussel. Er is een evenwicht tussen vraag en aanbod, waardoor de prijs redelijk blijft. Iemand uit het publiek merkte op dat het veel goedkoper wonen is in Saintes. 
-          Halle haalt ook het cijfer van 7% voor sociale huisvesting.
-          Door een aanpassing van de Beestenmarkt en het niet meer doorkruisen van de Basiliekstraat is er autoverkeer geweerd uit de binnenstad. Dat de gewestwegen veel autoverkeer hebben, is niet het probleem van de stad. Een ringweg aanleggen (vraag vanuit het publiek) zou het mooie Breedhout verpesten. Meer wegen vragen om meer auto’s.
-          Iemand van het publiek merkte op dat veel wagens aan het station niet van Hallenaren afkomstig zijn. Er werd gemeld dat de NMBS-parkeertoren er wel degelijk ooit komt.
-          Iemand uit het publiek merkte op er alleen over wonen gesproken wordt en niet over werken. Er wordt geen ruimte voorzien voor nieuwe bedrijven.
-          Iemand uit het publiek merkte op dat een studie aantoont dat het winkelcentrum te kleinschalig is, om goed te kunnen renderen en dat er een bouwstop ingevoerd moet worden zoals een mobiliteitstop. 
Onze algemene indruk was dat een echt gesprek naar aanleiding van de film niet mogelijk was. Immers, het schepencollege wilde blijkbaar absoluut “een politiek debat vermijden”.
Conclusie: waardevol initiatief dat noodgedwongen in vrijblijvendheid verzandde.