zondag 25 maart 2018

Natuur krijgt een beetje terug in Halle

Lembeek Noord natuur
Historisch: voor het eerst sinds lang geeft de industrie in Halle een stuk terrein terug aan de natuur. Het stadsbestuur en het Regionaal Landschap hebben dit de afgelopen weken uitvoerig in de verf gezet. Hopelijk krijgt dit initiatief navolging. Want de nood aan meer toegankelijke natuur en aan natuureducatie is groot.

De bevolking kan tot en met 4 mei het ruimtelijk uitvoeringsplan voor ‘Lembeek-Noord’ in Halle inkijken en opmerkingen geven. Het plan creëert onder andere een groene long nabij de dorpskern voor de bewoners van Lembeek.

De terreinen tussen de magazijnen van Papyrus en de dorpskern blijven behouden als groengebied.

Het gebied zal de bestaande natuur in de omgeving verbinden en krijgt een belangrijke rol in de beheersing van overstromingsrisico’s. Voor bewoners en werknemers wordt er een aangenaam groengebied gecreëerd om te wandelen en zich te ontspannen. Bovendien sluit het park aan op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.

‘Daarnaast wil men het bestaande regionaal bedrijventerrein beter gaan inrichten en mogelijkheden scheppen voor bedrijven die zich op het industrieterrein willen vestigen. Binnen de voorschriften van het plan bouwen we de nodige flexibiliteit in om kansen te bieden aan verschillende voorstellen van inrichtingen’, zegt de provincie Vlaams-Brabant.


Nieuwe naam voor het park


Suggesties voor een nieuwe naam mag iedereen doorgeven aan het stadsbestuur via cos@halle.be