donderdag 7 juni 2018

Wandelnetwerk voor de Zennevallei?Kleine en grote stappen in de Zennevallei


Dromen van een Zennepad en Wandelnetwerk Zennevallei

Vooraleer in een koker onder Brussel te verdwijnen, stroomt de Zenne door Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. De rivier geeft er reliëf en smaak aan het landschap, onder andere ook door het industriële heden en verleden. Hoewel de Zenne-gemeenten behoorlijk verstedelijkte kernen hebben, is er toch nog heel wat open ruimte en natuur te vinden. Vaak volstaat het om enkele wandelwegen in te slaan. Willy Defranc, vrijwilliger bij Streekvereniging Zenne & Zoniën, is al heel wat jaren gids en weet dus waar het naar toe gaat met de wandelpaden in de Zennevallei.

Er valt heel wat te wandelen in de Zennevallei.
 
Willy Defranc: ,,Onze gemeenten hebben een lange traditie van mooie en goed aangeduide wandelwegen. Enkel al hier in Beersel zijn er Dworpwandeling, Herisemwandeling, Zennewandeling en Kesterbeekwandeling. Deze wandelingen zijn aangeduid met zeshoekige bordjes op wegwijzers of zwarte palen uit recyclagemateriaal. In Linkebeek is er de Wijnbrondalwandeling en in Sint-Genesius-Rode onder andere de Hof Ten Houtwandeling. Hogerop in Sint-Pieters-Leeuw kan je nu ook wandelen langs de Zuunbeek en in de hele vallei wordt werk gemaakt van een Zennepad dat gaat lopen van Wallonië tot Brussel. Dat zijn positieve zaken die bewijzen dat er steeds meer aandacht komt voor landschappen en zachte recreatie. Niet onbelangrijk want omwille van de klimaatverandering moeten we meer ruimte voorzien voor water in het landschap. Dat kan in samenwerking met landbouw en met trage wegen.’’

Waarom vind je wandelwegen belangrijk?
 
,,Er zijn de evidente voordelen voor wandelaars: ontspanning, gezondheid… Wandelwegen zijn ook vaak groene linten door het landschap met natuurlijke bermen of bijvoorbeeld knotbomen.’’ Maar Willy ziet ook andere voordelen: ,,Vanuit Streekvereniging Zenne & Zoniën vragen we al 20 jaar aandacht voor ruimtelijke ordening, zwakke weggebruikers en behoud en herstel van ons landschap. Het is dankzij de wandelwegen dat mensen in contact komen met deze thema’s. We organiseren hier ook zelf regelmatig themawandelingen over. Zeer belangrijk is ook het onroerend erfgoed en cultuurlandschap in de Zennevallei. Onze vereniging heeft destijds mee gezorgd voor de bescherming van de Boesdaalhoeve en van de Meigemheide.’’

Maar je hebt nog een droom…
 
Willy: ,,Het is eerder een voorstel dan een droom, want perfect realiseerbaar. In het Pajottenland is er een wandelnetwerk uitgewerkt. Op basis van de knooppuntnummers kunnen wandelaars hun eigen route uitstippelen. In de Zennevallei zijn er heel wat mooie wandelingen, maar dat zijn lussen en dus niet op basis van knooppuntpalen. Ik stel voor om al de bestaande wandelingen, bewegwijzerd met zeshoekige bordjes, aan te grijpen als basis voor een ‘Wandelnetwerk Zennevallei’. De bestaande palen kunnen hiervoor gebruikt worden. Mits her en der een nieuwe wandelverbinding, lijkt een wandelnetwerk me dus zeker haalbaar. Ik ben benieuwd welke toeristische dient hier het initiatief voor neemt!’’
Website van streekvereniging Zenne & Zoniën: zevendekracht.blogspot.com


Troeven en proeven van wandelen in de Zennevallei
 
Heel wat wandelingen brengen je naar de Gueuze-brouwerijen uit de regio en er is het Lambiekcentrum in Beersel. Ook culturele haltes staan op het programma met o.a. Herman Teirlinckhuis, Felix De Boeck museum (FeliXart). En uiteraard natuur in overvloed met Zennebeemden, de hermeanderde Zuunbeek, hoofstamboomgaarden…
Info over alle wandelingen kan je verkrijgen bij de Toeristische diensten van de gemeenten of www.toerismepajottenland.be

Project Zennevallei
De Zennevallei wordt momenteel een stuk groener dankzij een samenwerking van o.a. provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de gemeenten en Vlaanderen. Enkele lopende acties: Zenneweide in Lembeek, groene begraafplaats in Drogenbos, uitbreiding groene ruimten in Ruisbroek… en een Zennepad door de hele vallei. Volg alle acties via www.projectzennevallei.be en www.facebook.com/projectzennevallei.