dinsdag 31 juli 2018

Meer informatie en mogelijkheden via INternet

We hebben enkele verbeteringen aangebracht aan onze webstek.

Via deze link  kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief Krachtvoer en kan je nu ook  het jongste nummer van ons ledenblad De Zevende Kracht raadplegen in PDF-formaat (kleur).