dinsdag 31 juli 2018

Stad leefbaar houden


Uitzonderlijk in Vlaanderen 22
Leefbare stad

De stad en de hittegolf:  Bijbels dilemma

Iedereen heeft de mond vol over de opwarming van de aarde. En ook: Vooral steden puffen onder de hitte, dezer dagen.

Deskundigen komen in de media pleiten voor meer leefbare steden. Hun remedies zijn eenvoudig maar niet direct haalbaar. Samengevat: meer echt  groen en minder beton en auto’s.


Moet de stad Halle een gewetensonderzoek doen?  Wegen de “tegeltuintjes”  van 40 cm op 40 cm die  Halle promoot, op tegen de vele  woonprojecten die aan het groen vreten tegen een tempo die een Egyptische of Bijbelse sprinkhanenplaag in het niets doen verzinken? En die in hun zog nog meer auto’s meevoeren?

 Jammer,  we hebben geen reddingsboei en zullen op termijn verschroeien.

Het schijnt dat Halle helaas gedoemd is om een enorme woonbehoefte op te vangen.   Wat een dilemma. De spectaculaire bevolkingsgroei die ons te wachten staat bewijst dat er voor elk lapje en elk plantje zal moeten worden
gevochten. En het is een wedstrijd die je niet winnen kan.  Zeker niet  op de manier waarop men nu “goed bezig” is.