Onze vereniging Juridisch


Streekvereniging Zenne en Zoniën vzw is aangesloten bij het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor VZW's.  en laat zich door deze instantie adviseren.


Ondernemingsnummer:0422.452.215

Status:
Actief
Rechtstoestand:
Normale toestand
Sinds 24 april 1972
Begindatum:
24 april 1972
Naam:
Streekvereniging Zenne en Zoniën
Naam in het Nederlands, sinds 29 september 1992
Adres van de zetel:
Vogelpers 138 Stratenplan
1500 Halle
Sinds 2 mei 2019
E-mail:
zevende.kracht@telenet.be
Webadres:
www.zevendekracht.blogspot.be
Type entiteit:
Rechtspersoon
Rechtsvorm:
Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 24 april 1972

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0412452215&liste=Liste


Hier vind je  meer juridische details over onze vereniging.

Onze vereniging  voldoet aan de voorschriften van de UBO - regeling die de uiteindelijke begunstigden bij ontbinding  wettelijk vastlegt.