maandag 15 mei 2017

VUB Campus Rode wordt voorlopig bewaard

In Sint-Genesius-Rode wil de meerderheid in de gemeenteraad graag de sinds jaar en dag leegstaande VUB-ULB campus "urbaniseren", d.w.z. verkavelen en verstedelijken.

De Vlaamse overheid is het daar voorlopig niet mee eens. Ze heeft een negatief advies gegeven  over een nieuwe bestemming via een  gewestplanherziening voor het campusgebied Bierenberg - Paardestraat. " Dit gebied komt niet in aanmerking voor stedelijke ontwikkeling, maar wel voor het versterken van de functionele samenhang met de open ruimte  en de landschappelijke structuur", zo luidt het.

Concreet betekent dit dat de Vlaamse overheid er  de voorkeur aan geeft om de band met de landschappelijk waardevolle omgeving te bewaren. Deze campus sluit aan bij het Visserspad, het Heuken en verder met het Steentijdpad dat reikt tot aan het Zoniënwoud op de Grote Hut.  In feite is dit gebied een onderdeel van een groene zone die kan lopen van het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode tot aan Zoniënbos. "Het volstaat om een paar ontbrekende groene landschapselementen toe te voegen om deze  uitzonderlijke verbinding te herwaarderen", zo meent  Streekvereniging Zenne en Zoniën.  Wij zetten ons  al decennia in voor een betere ruimtelijke ordening en tegen de complete verstedelijking in en van de Zennevallei.