dinsdag 24 oktober 2023

https://www.routeyou.com/user/routes/298823/toerisme-sint-pieters-leeuw-be

zaterdag 22 januari 2022

Onrust op Sint-Rochus Halle De Général is gesprongen, of was het alleen aan de Poteau?

 

Onrust op Sint-Rochus Halle

De Général is gesprongen, of was het alleen aan de Poteau?

Facebook hield stand, maar het licht was uit. Pillenlichten flitsten aan, bougies werden aangestoken zodra de allumettekes op het schap achter de conteur in de garage waren teruggevonden.

©PXHere, geen copyright


 

Pa verzekerde ma, de schoothond en de goudvis ervan dat den Tecco niet naar beneden was gesprongen en dat het dus aan de potteau of de général of zelfs ’t kabien moest zijn gelegen. Een slecht contact, of zelfs efkes smeulend vuur dat gelukkig geen uitbreiding nam. In elk geval, de pompiers heeft niemand gehoord of gezien.

Dikke drie kwartier heeft het geduurd, de Smartfoon bleef actief, de voordeuren gingen efkes open en direct terug dicht. Niemand gehoord of gezien, ook de geburen niet die in kleinen getale een halve kop naar buiten staken, kwestie van toch poolshoogte te nemen. Tot plots het licht weer scheen, de TV ontregeld, de PC zotte kuren en de stereo die luid begon te schallen. Licht in de achterkeuken bleef knipperen en in de kelder was een lamp gesprongen. Verder alles O.K., de pint op de salontafel niet omgestoten, het zakje chips niet door de huisdieren verslonden, de goudvis opnieuw goudgekleurd. Oef.

Sint-Rochus Halle vreesde het ergste, vrijdagavond, die memorabele vrijdagavond 21 januari 2022. Maar een goede bron bevestigt ons formeel: het waren niet de Groenen die bij wijze van experiment al eens de twee belabberde kernreactoren hadden afgesloten die ons land niet mag openhouden in Doel en Tihange. Het schijnt dat ze daar wachten tot de Fransen en de Hollanders voldoende nieuwe moderne kerncentrales hebben gebouwd.

zondag 6 december 2020

HALLE - Naar 4000 hectare bos tegen 2024 via Bosalliantie

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME ZUHAL DEMIR
 “Bosalliantie realiseert samen meer bos voor Vlaanderen!” 
 
Foto © N-VA Halle Bosalliantie


Meer bos voor Vlaanderen: 4.000 ha tegen 2024. Dat is de essentie van het bosuitbreidingsplan dat Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir vandaag voorstelde samen met een grote groep natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, private eigenaars, Landelijk Vlaanderen en jeugdbewegingen. “Met een ongezien grote Bosalliantie achter dezelfde doelstelling, een bosintendant, een ongezien grote mobilisatie van 122 miljoen euro, een transparante bosteller én bovenal samenwerking willen we samen 20 keer Monaco bebossen in Vlaanderen”, zegt Demir bij de voorstelling van het bosuitbreidingsplan in het Hallerbos. “En we gaan alles doen om onze Bosalliantie nog groter te maken.”

De ambitie om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen 2024 is ongezien groot, maar we kunnen daar samen in slagen. “Business-as-usual is echter geen optie”, stelt Demir. “Daarom wordt maar liefst 122 miljoen euro uitgetrokken om die doelstelling te realiseren”. De zwaarste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. De Vlaamse overheid en de lokale besturen moeten samen 2.000 ha extra bos realiseren. De andere 2.000 ha zullen aangeplant worden door de natuurverenigingen, de bosgroepen en regionale landschappen, en de private eigenaars, allemaal met financiële steun van Vlaanderen. “Private eigenaars en natuurverenigingen gaan we daarom sterker financieel ondersteunen dan vandaag het geval is.”

OOK BOSSEN DICHTBIJ DE MENSEN

Bovendien wil Demir in gans Vlaanderen zorgen voor meer bos, prioritair in de groene bestemmingen, maar niet uitsluitend. “We gaan extra bossen ook niet willens nillens opsluiten in enkel natuur- en bosgebieden. Door de coronacrisis weten we allemaal hoe groot het belang is van natuur in de buurt ons allemaal. We gaan daar uiteraard op inspelen: tiny forests, stadsrandbossen en speelbossen,… Bossen in ieders buurt.”, stelt de minister.
Demir gaat ook de strijd aan met drempels die meer bos verhinderen. Zo wil gronden sneller vrij te maken voor bebossing én wil ze subsidiemechanismen efficiënter maken. “De hinderpalen moeten er zo veel mogelijk uit en we gaan nog in 2020 naar de regering met concrete voorstellen daartoe”.

BLIK VERRUIMEN NAAR HET ZUIDEN

De ambitie van 4.000 ha meer bos wil zeggen: heel veel boompjes. Ook het juiste plantgoed vinden is dus van belang, maar ook het juist planten. “Gezien de klimaatverandering en de stijgende droogte verruimen we samen met onze Vlaamse kwekers onze blik op het zuiden. Samen met de wetenschappers van INBO en Natuur en Bos werden herkomstgebieden geselecteerd voor het zaai- en plantgoed, geschikt voor het klimaat van de toekomst”. Om particulieren goed te helpen bij die belangrijke keuzes worden extra inspanningen geleverd. Zo komen er Bosaanspreekpunten om de mensen te helpen: digitaal en in de gemeentehuizen wanneer lokale besturen daarmee instemmen. Het opleidings- en examencentrum Inverde van Natuur en Bos zorgt daarnaast voor extra opleidingen in bos-, groen- en natuurbeheer. 

Demir zal ook met planningsprocessen de ambitie van 10.000 ha extra bos tegen 2030 voorbereiden. Sinds haar aantreden kwam er via ruimtelijke planningsprocessen al netto 1.413 ha groene bestemmingen bij. “En we gaan op dat elan verder”, zegt ze vastberaden.

DE BOSTELLER

Om de voortgang transparant in beeld te brengen word de bosteller gelanceerd via www.bosteller.be. Die helpt ons door de bomen het bos te zien. “Via deze online tool registreren we hoeveel bijkomend bos er reeds gerealiseerd is en geven we dat transparant weer. Ook de burger kan zo kijken wat zijn of haar gemeente, of het bedrijf waar hij of zij werkt doet voor meer bos.”.

Het plan wordt door de verschillende middenveldorganisaties enthousiast onthaald. Een voor een zijn ze bereid hun schouders onder het plan te zetten, bevestigden ze terplekke.

dinsdag 25 augustus 2020

HALLE - Binnenstad wordt volledig omgevormd tot "Fietsstraat"

Het schepencollege van Halle heeft afgelopen maandag een omvangrijke reeks maatregelen, initiatieven, voorstellen en plannen voorgesteld als antwoord op de Coronacrisis. 

Eén ervan  lokt alvast talloze reacties uit:  geen woonerfstatuut voor (delen van) de binnenstad, wel alom  een statuut van Fietsstraat. De verantwoording van de maatregel en verdere motivering luidt als volgt:

Fietsveilig stadscentrum
Foto's RNZ

"Tijdens de lockdown (her)ontdekten heel wat mensen de fiets om zich te verplaatsen. Het stadsbestuur wil meer ruimte aan de voetgangers en fietsers geven om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar tegelijk hebben we respect voor de bezorgdheden van de lokale handelaars om wagens niet te weren. Hier ligt dan ook een mooie opportuniteit om aan de lokale handelaars te tonen dat ook fietsers waardevolle klanten zijn voor hen.
• We maken van elke straat in het Halse stadscentrum (historisch ei) een fietsstraat. Auto’s mogen alle straten blijven gebruiken zoals ze dat nu doen, maar ze mogen er niet sneller rijden dan 30km/u. De wagen mag in de fietsstraat geen fietsers inhalen. Maar fietsers moeten uiteraard ook de regels respecteren. Zo moeten ze bijvoorbeeld aan de rechterkant van de rijbaan fietsen. Infrastructureel voorzien we voorlopig enkel de nodige verkeerssignalisatie. Het verven van het wegdek is niet aan de orde.

• We voorzien twee extra overdekte fietsenstallingen in de binnenstad, die zowel ten aanzien van de markt als van de handelaars goed gepositioneerd zijn."
vrijdag 12 juni 2020

HALLE - Eengemaakte kunstacademie met nieuw logo

Nieuwe Kunstacademie Halle pakt uit met nieuw logo, nieuwe website en online inschrijvingen

De academie voor Beeldende Kunsten De Meiboom en de Servaisacademie voor Muziek, Woord en Dans worden vanaf het nieuwe schooljaar één grote kunstacademie. Naar aanleiding van deze fusie is er een nieuw logo  dat de ééngemaakte werking symboliseert. Bovendien versterkt de Kunstacademie Halle haar online aanwezigheid met een gloednieuwe website waarop je je meteen online kan inschrijven.

Nieuw logo

© Stad Halle

 

In de Kunstacademie Halle monden de vier kunstdisciplines woord, dans, beeld en muziek uit in een ééngemaakt verhaal. Iedere studierichting behoudt haar artistieke eigenheid, maar het spreekt voor zich dat de kunstvormen nog meer in interactie zullen gaan met elkaar. Die visie vind je ook terug in het nieuwe logo, waar alle aangeboden artistieke domeinen getoond worden:
·        De vorm in cyaan is een schilderspalet (domein Beeld), ook te herkennen als een tekstballon (domein Woord);
·        De gele lijn symboliseert de beweging (domein Dans) en heeft de vorm van een oor (domeinen Woord en Muziek);
·        De vorm in magenta staat voor de slag van de dirigent en is een verre verwijzing naar de krul van de cello, een muzieknoot of de Fa-sleutel (domein Muziek);
·        Het geheel heeft verschillende kleuren en de verhouding van die kleuren verloopt volgens de kleurentheorie (domein Beeld).
Door de keuze voor zwarte letters krijgt het geheel een strakkere uitstraling .


Online inschrijvingen

De Kunstacademie Halle kijkt met veel enthousiasme en vertrouwen vooruit naar het nieuwe schooljaar en hoopt nieuwe en bekende leerlingen opnieuw te mogen begroeten op de gloednieuwe academie.
Om zeker een plaats te hebben in de cursus die je kind of jijzelf wil volgen, is het belangrijk dat je tijdig de (her)inschrijving regelt. Dit kan op twee momenten:
·        van maandag 8 juni tot en met dinsdag 30 juni.
·        van maandag 24 augustus tot zaterdag 26 september.
Wie reeds les volgt, heeft tot 30 juni voorrang op nieuwe leerlingen.
Omwille van de coronamaatregelen, biedt Kunstacademie Halle verschillende mogelijkheden aan om je in te schrijven:
·        Online via onze inschrijfpagina
·        Telefonisch: bel tijdens de openingsuren naar één van de secretariaten.
·        Per e-mail via kunstacademie@halle.be.
·        Op afspraak: bel, mail of vul het webformulier in en maak een afspraak om langs te komen.
·        Vrije inschrijving: kom langs tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Permanentie op het secretariaat wordt voorzien op weekdagen van 14u tot 18u en op zaterdagen van 9u tot 12u. De secretariaatsmedewerkers helpen je graag verder.

Verruiming van het aanbod

De nieuwe kunstacademie pakt in het academiejaar 20-21 ook uit met een ruimer aanbod, dit om aan zoveel mogelijk leervragen te kunnen voldoen. "Zo bieden we in de dansafdeling naast klassieke en hedendaagse dans ook het keuzevak hiphop aan. De woordafdeling wordt verrijkt met een heuse opleiding ‘schrijver’. Wie graag teksten toevertrouwt aan het papier zich wil verdiepen in de wereld van poëzie, proza en theaterteksten zal zeker hier zijn gading vinden. In het instrumentenaanbod verwelkomen we volgend schooljaar het klavecimbel. In de beeldafdeling wordt het cross-overatelier dat dit schooljaar werd opgestart, verder uitgebouwd. Daardoor kunnen leerlingen die zich reeds bekwaamd hebben in één techniek, dit gaan combineren met een andere techniek. Wie dus bijvoorbeeld de voorbije jaren schilderde, kan deze opleiding in het cross-over atelier uitbreiden met bijvoorbeeld tekenkunst of keramiek." zegt de  eengemaakte Academie. Een volledig overzicht vind je op www.kunstacademiehalle.be.

Meer info: Stedelijke Kunstacademie voor Muziek, Woord, Beeld en Dans
Campus Servais | Kardinaal Cardijnstraat 7 | 1500 Halle | 02 365 97 60 |
kunstacademie@halle.be
Campus Meiboom | Onderwijsstraat 2 | 1500 Halle | 02 365 98 90 | kunstacademie@halle.be