maandag 27 augustus 2018

Linkebeek - Prolink opgevolgd door tweetalige oplossing


Vlamingen noodgedwongen op tweetalige Lijst


De Vlaamse oppositielijst Prolink in faciliteitengemeente Linkebeek houdt op te bestaan. De twee huidige raadsleden Eric De Bruycker en Rik Otten stoppen ermee. Er komt wel een nieuwe tweetalige lijst op.
Eerder raakte al bekend dat de Franstaligen niet langer gezamenlijk naar de kiezer trekken, aangezien onder meer burgemeester Valérie Geeurickx en schepen Yves Ghequire gemeenteraadsvoorzitter Damien Thiéry (MR) en hun eenheidslijst  LB de rug toekeren en met een eigen lijst beginnen.
Aan Nederlandstalige zijde wordt de Vlaamse oppositielijst Prolink, die in 2012 wel al de deur openzette voor Franstaligen, helemaal opgedoekt. Doorheen de jaren zagen de Vlamingen hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad al afnemen. In 1982 haalde LK2000, decennialang de naam van de Vlaamse lijst, nog 25,8 procent van de stemmen en vier zetels. Eind jaren tachtig daalde het zetelaantal al naar drie, en tijdens de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen werden nog maar twee zetels gehaald.
De Linkebeekse Vlamingen zullen in oktober dus noodgedwongen  terechtkunnen op een nieuwe, tweetalige lijst. Die wordt aangevoerd door Mitra De Kempeneer, een handelaar uit het centrum van Linkebeek. Op die lijst is ook plaats voorzien voor enkele leden van het opgedoekte Prolink.

donderdag 9 augustus 2018

Twaalfvlekbeestje nuchter bekeken

Beersel -Twaalfvleklieveheersbeestje

Zeldzaam Twaalfvleklieveheersbeestje in Domein lokt euforische reacties uit

Ja, het lijkt wel een wereldwonder in komkommertijd en een grote stap voorwaarts in de redding van de biodiversiteit! Een twaalfvleklieverheeersbeestje? Wie had daar al van gehoord? De planeet staat een klein beetje op stelten. Het verhaal:
Natuurpunt bestudeerde, op vraag van de provincie Vlaams-Brabant, de  oude kasteelparken van de domeinen Huizingen en Hanenbos.

‘We zetten volop onze schouders onder het behoud van de biodiversiteit in Vlaams-Brabant. Om dit op een efficiënte manier te doen, is kennis nodig over de natuur. Welke planten en dieren komen waar voor en wat hebben ze nodig? Jaarlijks trekken we 70.000 euro uit voor natuurstudie. Natuurstudie in de vorm van inventarisatie en monitoring vormt immers de basis voor een goed onderbouwd biodiversiteitsbeleid. De resultaten van dit studiewerk voeden nieuwe natuurprojecten’, verklaart de bevoegde Député, Tie Roefs.
Natuurpunt Studie onderzocht, op vraag van de provincie Vlaams-Brabant, en in het kader van de werking van de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie (BRAKONA), de planten en dieren in het landschap van de oude kasteelparken van het domein van Huizingen en Hanenbos. Er werd een uitgebreide inventaris gemaakt van vogels, zoogdieren, planten, paddenstoelen en insecten.

‘De intensieve inventarisatie leverde verrassende resultaten op’, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. ‘Het gebied huisvest heel wat zeldzame soorten. Zo broeden de Zwarte specht en de Havik er en de Bosvleermuis, Bunzing en Hazelworm komen er voor. De grootste verrassing was de vondst van het Twaalfvleklieveheersbeestje. Het gebied is de eerste vindplaats van deze soort voor Vlaams-Brabant. Hiermee kan het gebied in één klap beschouwd worden als één van de belangrijkste Vlaamse leefgebieden voor deze zeldzame soort’.

‘Uit de studie blijkt ook dat het provinciedomein van Huizingen en Hanenbos qua beheer een topvoorbeeld zijn. Met goed ontwikkelde mantel- en zoomvegetaties, veel liggend en staand dood hout, ecologisch grasbeheer en een goed regulier bosbeheer moeten we het promoten als typevoorbeeld van goed beheerd Kasteelpark’, besluit de Député. 
 Maar een oud gezegde beweert dat één zwaluw de lente niet is of kan maken.  
Quid voor één lieveheersbeestje, dat vroeger  lievevrouwbeestje genoemd werd? Komaan, feministische mannen: werk aan de winkel!

donderdag 2 augustus 2018

Eén op vier kinderen in Vlaamse Rand verkiest Franse school. Keuze van de ouders, natuurlijk
 Meer dan 25 procent van kinderen in Vlaamse Rand volgt Franstalig onderwijs


Meer dan één op de vier kinderen uit de 19 Vlaamse gemeenten rond Brussel gaat naar een Franstalige school in Brussel of Wallonië. Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Dilbeek Willy Segers, die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, trekt aan de alarmbel.

 “Onderwijs is de grootste hefboom die we als Vlaamse Gemeenschap hebben om mensen te integreren en de gemeenten rond Brussel Vlaams te houden. Het is de beste garantie voor anderstaligen om Nederlands te leren. We moeten ouders in de Vlaamse Rand dan ook overtuigen om voor het Vlaams onderwijs te kiezen, in plaats van hun kinderen kilometers verderop naar een Franstalige school te sturen.”

 De Vlaamse Rand is een regio van 19 gemeenten rond het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De Vlaamse overheid voert er een specifiek beleid om het Vlaams en groen karakter te beschermen. Dat beleid is nodig omdat Brussel al decennialang een verstedelijkings- en verfransingsdruk uitoefent op de aangrenzende Vlaamse gemeenten.

 Een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Willy Segers maakt dat nog maar eens duidelijk: meer dan 25 procent van de kinderen die opgroeien in de Vlaamse Rand, loopt school in het Franstalig onderwijs. Ze doen dat in scholen in Brussel en Wallonië, maar toch voornamelijk in de hoofdstad. Uitschieters zijn Zaventem en Sint-Pieters-Leeuw, waar bijna een derde van de kinderen ingeschreven staat in een school van de Franse Gemeenschap. Daarnaast stellen we vast hoe in verschillende gemeenten op drie jaar tijd het aantal kinderen dat Franstalig onderwijs volgt met maar liefst 10 procent stijgt. Aan de andere kant van de taalgrens komen dergelijke cijfers niet voor: weinig Walen kiezen ervoor om hun kinderen over de taalgrens naar school te sturen.

 “Uiteraard hebben de ouders de vrijheid om hun kinderen in het Franstalig onderwijs naar school te sturen. Maar we mogen niet blind blijven voor een aantal problematische gevolgen van die keuze: kinderen spreken de streektaal niet of minder vlot, ze zijn langer onderweg van en naar school en zijn mede verantwoordelijk voor het capaciteitsprobleem in de Brusselse scholen”, aldus Segers. “We spreken immers over duizenden leerlingen die vanuit Vlaanderen tijdens schoolperiodes dagelijks van en naar Brussel pendelen en daar schoolbanken innemen die logischerwijs eerst aan Brusselse ketjes toebehoren. Zij zouden beter dichter bij huis Vlaams onderwijs volgen. 
 Deze cijfers maken dan ook duidelijk dat de Vlaamse Rand een regio is met specifieke noden en er daarvoor extra middelen nodig zijn, onder meer om extra scholen te bouwen. Zo kunnen de kinderen die nu Franstalig onderwijs in Brussel volgen, in de toekomst in een school in de Vlaamse Rand terecht.”

woensdag 1 augustus 2018

Gemeentehuis Dworp (Beersel) krijgt bescherming

Het gemeentehuis van Dworp is ontworpen door architect Henri Jacobs in 1901-1902 in de voor hem typische stijl met kleurrijke materialen en vroege art-nouveau-elementen. Later zal Jacobs zich ontpoppen tot een gewaardeerd Brussels art-nouveau-architect. Het gemeentehuis getuigt in zijn vormgeving en structuur van het steeds groeiende belang van de burgerlijke overheid in de negentiende en twintigste eeuw en de noodzaak om representatieve gebouwen op te trekken waar het gemeentebestuur kon vergaderen.


 Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.
Meer informatie over de procedure:
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/beschermd-onroerend-erfgo...
Foto’s en meer informatie over dit onroerend erfgoed in de inventaris:
(Beersel - Dworp)