vrijdag 31 januari 2020

Bospoortbrug wordt afgesloten voor voetgangers, Baileybrug wordt aangepast

                                                                                                                             
In september 2019 vroeg N-VA-raadslid Sven Pletincx op de gemeenteraad aan schepen van openbare werken Johan Servé (sp.a) om meer uitleg over de stabiliteit van de Bospoortbrug. Uit een brief van de Vlaamse Waterweg aan de gemeente bleek immers dat de stabiliteit van de voetpaden niet meer te herstellen is. “Dienen deze dan niet te worden afgesloten”, vroeg Sven Pletincx zich af?


De schepen antwoordde toen dat er niet direct wijzigingen zouden gebeuren.  De stad zou wachten op extra informatie van de Vlaamse Waterweg over de stabiliteitsberekening.  Pletincx meende dat de stad  erg lichtzinnig met de aanbevelingen van de Waterweg omging. Hij herhaalde zijn vraag op 28 januari 2020. We citeren:"Tegen wanneer zal de Baileybrug volledig toegankelijk zijn en welke maatregelen zal de stad nog bijkomend nemen om deze brug toegankelijk te maken?"

Voetpaden zijn risico op Bospoortbrug

Schepen van openbare werken Johan Servé (sp.a): “Afgelopen december is de toegangshelling van de Willamekaai naar de Baileybrug al aangepast. Eind februari is voorzien om hier een nieuw zebrapad aan te brengen. Ook het hoogteverschil dat er momenteel is, zal met verf beter aangeduid worden.”“De werken aan de kant van de Graankaai starten normaal op 10 februari. De duurtijd van de werken zal ongeveer 3 weken bedragen. De helling zal verwijderd worden om het schuin oversteken te ontmoedigen. Het is de bedoeling om het niveau van het voetpad tussen het stationsplein en de helling tot de brug aan te houden. Pas na deze werken zullen de voetpaden afgesloten worden. We spreken dan over april 2020.”
"Worden er nog extra maatregelen genomen aan de steile betonnen helling?" wilde Pletincx nog weten.Schepen van openbare werken Johan Servé (sp.a): “Ja, er wordt een antisliplaag aangebracht. Die werken zijn voorzien in de loop van het tweede kwartaal van 2020.”"Wanneer worden de voetpaden van de Bospoortbrug definitief afgesloten?"Schepen van openbare werken Johan Servé (sp.a): “De bedoeling is om dit voor de zomer van 2020 te doen. In februari houden we een vergadering met de nutsmaatschappijen om te bespreken tegen wanneer zij hun leidingen kunnen afkoppelen. Deze werken zullen grotendeels van op het water gebeuren, maar de Bospoortbrug zal tijdens de zomer hoogstwaarschijnlijk wel eventjes dicht moeten voor alle verkeer. De voetpaden worden losgemaakt van op een ponton op het water. Nadien worden ze door een kraan op het dek van het ponton geplaatst: het begeleiden en aanslaan van de liggers moet niet alleen gebeuren van op het ponton maar ook van op het brugdek. Nadien worden leuningen geplaatst. De afsluiting van de Bospoortbrug is gepland voor de laatste week van juni, wanneer het voor de scholen al ietsje rustiger is.”

Tegen de zomer gaan de voetpaden op de Bospoortbrug dicht. Iedereen moet over de ijzeren Baileybrug, die beter toegankelijk wordt ©RNZ

BEERSEL Verkeersonderzoek Ingendaelwijk niet corret verlopen


Verkeersonderzoek wijk Ingendael is  niet correct verlopenIn opdracht van het gemeentebestuur werd in het najaar van vorig jaar een kentekenonderzoek uitgevoerd in wijk Ingendael in Alsemberg. Dat kentekenonderzoek moest meer informatie verschaffen over de hoeveelheid herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer in wijk Ingendael.    

Bij nazicht van het uitgevoerde kentekenonderzoek werd echter vastgesteld dat het onderzoek niet correct verlopen is. Zo werden niet alle verkeersbewegingen op één van de registratiepunten geregistreerd, waardoor het cordon rond de wijk niet sluitend was.


Dit betekent dat een aantal voertuigen die de wijk in- en/of uitreden niet geregistreerd werden, waardoor het gevoerde onderzoek mogelijks niet bruikbaar is.Het studiebureau dat het kentekenonderzoek voor de gemeente Beersel uitvoerde, is op 20 januari 2020 in gebreke gesteld met het verzoek om de vastgestelde tekortkomingen zo snel mogelijk te herstellen en het gemeentebestuur de correcte en definitieve resultaten van het onderzoek mee te delen.Als geen correct onderzoek kan aangeleverd worden, vraagt Beersel om op korte termijn een nieuw kentekenonderzoek uit te voeren.


Oud Stadhuis nog lang niet klaar in Halle


Op de jongste gemeenteraad van Halle vroeg raadslid Yves Demanet (Halle 2019) naar een stand van zaken vande restauratie van het historisch stadhuis op de Grote Markt en het Possozplein. Ziehier zijn bekommernis: "De steigers van het historisch stadhuis werden midden deze maand langs de voorzijde verwijderd. Wat is de verdere planning inzake de verwijdering van de steigers langs beide zijkanten en de achterzijde? Worden die apart verwijderd bij beëindiging van de betrokken werken langs één van die drie zijden? Of is het zo dat inzake bijvoorbeeld stabiliteit de steigers alleen maar langs de 3 zijden tesamen kunnen verwijderd worden? Worden ze in dat geval verwijderd bij de beëindiging van de buitenwerken of dient ook alle binnenwerk beëindigd te zijn?

 
Stand van zaken kant Basiliekstraat 31 januari 2020 ©RNZ


Schepen van patrimonium Pieter Busselot (CD&V) antwoordde: “De stellingen aan de voorzijde zijn volledig verwijderd.  De stellingen aan de zijkanten en de achterzijde worden verwijderd na de laatste rondgang, waarbij we de volledige zijgevels verder inspecteren met oog op de oplevering. Dit zal gebeuren midden februari. Aan de achterzijde zal een deel van de stelling blijven staan om de mogelijkheid van toegang op de verdiepen te behouden: momenteel zie je reeds de tijdelijke dichtingen die hiertoe werden gemaakt.  

Het overgrote deel van de stellingen zal dus worden gedemonteerd na oplevering van het exterieur, en staat los van de afwerking van het interieur.Kant Possozplein:nog veel werk aan de winkel op 31 januari 2020 ©RNZ
Archeologisch onderzoek

Demanet vroeg ook hoe het zit met het archeologisch onderzoek: "Wanneer start het archeologisch onderzoek op het plein achter het historisch stadhuis? Hoeveel tijd is er ingepland voor dit onderzoek?"

Schepen van patrimonium Pieter Busselot (CD&V): “Een exacte timing voor het archeologisch vooronderzoek kunnen we momenteel nog niet geven. Volgens de planning zal dit pas in het begin van het najaar 2020 zijn. Tijdens dit onderzoek wordt de site enkel planmatig en theoretisch onderzocht. De eigenlijke destructieve ‘fysieke’ onderzoeken kunnen pas hierna uitgevoerd worden. Hiervoor moet uiteraard de site volledig beschikbaar zijn en mag ze niet belast zijn met werfcontainers of materiaal. “