dinsdag 24 maart 2020

LINKEBEEK - Volk gezocht voor Gecoro


In Linkebeek raakt de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening(GECORO) maar niet samengesteld. Oorzaak: gebrek aan vrouwelijke kandidaten. Want  er moeten  decretaal even veel vrouwen  als mannen in die Commisie zetelen, en dat is (zoals  op vele plaatsen) problematisch.

© Google Gemeentehuis Linkebeek. Bestuur zoekt vrouwelijke Gecoro-kandidaten

Je kan je kandidaat stellen als “Deskundige” of  als vertegenwoordiger van “Maatschappelijke geledingen”. Deskundigen moeten  kennis in verband met ruimtelijke ordening of   een aantal jaren beroepservaring of praktijkkennis hebben op gebied van ruimtelijke ordening en deze kunnen aantonen. Aan de  "maatschappelijke geledingen" wordt gevraagd om vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers voor te dragen: verenigingen van land- & tuinbouwers, verenigingen van vrije beroepen en milieu- en natuurverenigingen. 
 Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk met een kort curriculum kandidaat stellen voor 1 april aan het gemeentebestuur van Linkebeek Gemeenteplein 2 te 1630 Linkebeek.