vrijdag 13 maart 2020

Machtig veel Erfgoed in de Zennevallei

Zevenduizend gebouwen naar inventaris Erfgoed in Vlaams-Brabant. Wordt Zennevallei wakker?


Op maandag 2 maart 2020 startte het openbaar onderzoek over de vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant. Maar liefst 7.000 gebouwen en constructies liggen voor om vastgesteld te worden als bouwkundig erfgoed. Het staat iedereen vrij om de kennis over dit erfgoed aan te vullen of de gegevens bij te stellen door deel te nemen aan het openbaar onderzoek. Tot en met 30 april 2020 kan je hiertoe een opmerking of bezwaar indienen.

De Watersilo in Alsemberg staat ook op de lijst ©ingezonden

Ruim 7.000 gebouwen en constructies verspreid over alle steden en gemeenten in de provincie liggen voor om vastgesteld te worden als bouwkundig erfgoed. Na afloop van het openbaar onderzoek wordt een definitieve lijst met de vast te stellen erfgoedobjecten bij het vaststellingsbesluit gevoegd. Door het vaststellingsbesluit te ondertekenen, bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoedobjecten op de lijst erfgoedwaarde bezitten en voldoende goed bewaard zijn. Na de ondertekening van dit besluit gelden een aantal rechten en plichten om het behoud van het erfgoed te stimuleren.

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert het openbaar onderzoek van 2 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Alle gegevens die voorliggen zijn online raadpleegbaar. Iedereen die wenst deel te nemen aan het openbaar onderzoek kan via een digitaal formulier zijn opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken. 
Zelf geen internet? Je kan het dossier digitaal komen raadplegen in onze kantoren in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van ons hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kan je terecht van maandag tot en met vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.

De lijst van  gebouwen die in de inventaris opgenomen moeten worden is 123 pagina's lang en bevat  heel veel erfgoed van de Zennevallei. Elke pagina  bevat  een zestigtal gebouwen!