dinsdag 25 augustus 2020

HALLE - Binnenstad wordt volledig omgevormd tot "Fietsstraat"

Het schepencollege van Halle heeft afgelopen maandag een omvangrijke reeks maatregelen, initiatieven, voorstellen en plannen voorgesteld als antwoord op de Coronacrisis. 

Eén ervan  lokt alvast talloze reacties uit:  geen woonerfstatuut voor (delen van) de binnenstad, wel alom  een statuut van Fietsstraat. De verantwoording van de maatregel en verdere motivering luidt als volgt:

Fietsveilig stadscentrum
Foto's RNZ

"Tijdens de lockdown (her)ontdekten heel wat mensen de fiets om zich te verplaatsen. Het stadsbestuur wil meer ruimte aan de voetgangers en fietsers geven om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar tegelijk hebben we respect voor de bezorgdheden van de lokale handelaars om wagens niet te weren. Hier ligt dan ook een mooie opportuniteit om aan de lokale handelaars te tonen dat ook fietsers waardevolle klanten zijn voor hen.
• We maken van elke straat in het Halse stadscentrum (historisch ei) een fietsstraat. Auto’s mogen alle straten blijven gebruiken zoals ze dat nu doen, maar ze mogen er niet sneller rijden dan 30km/u. De wagen mag in de fietsstraat geen fietsers inhalen. Maar fietsers moeten uiteraard ook de regels respecteren. Zo moeten ze bijvoorbeeld aan de rechterkant van de rijbaan fietsen. Infrastructureel voorzien we voorlopig enkel de nodige verkeerssignalisatie. Het verven van het wegdek is niet aan de orde.

• We voorzien twee extra overdekte fietsenstallingen in de binnenstad, die zowel ten aanzien van de markt als van de handelaars goed gepositioneerd zijn."
donderdag 25 juni 2020

Raad van State schorst Ringweg Lot in Beersel


Raad van State schorst Ringweg Lot in Beersel

De Raad van State willigt het schorsingsverzoek van de actiecomités en bewoners tegen de geplande aanleg van een ringweg In de Beerselse deelgemeente Lot in.

Op 4 april berichtten wij dat streekvereniging Zenne en Zoniën, een aantal leden van het Actiecomité Geen Ringweg in Lot en een aantal omwonenden naar de Raad van State trokken tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (GRUP-VSGB).

Zij vroegen zowel de schorsing als de nietigverklaring van de plannen. Zij kantten zich met name tegen de aanleg van de ringweg (het noordelijke deel daarvan dat in de plannen van de Vlaamse regering was behouden). De Raad van State heeft dat verzoek tot schorsing in zijn arrest van 3 augustus nu ingewilligd.

Roger Swalens, voorzitter van streekvereniging Zenne en Zoniën licht toe:“Deze beslissing is een belangrijke eerste overwinning. Waar een aantal politici ons in het voorjaar van 2011 nog aanspoorden tot ‘realisme’, vindt de raad onze argumenten ernstig genoeg om de  plannen te schorsen. De ringweg kan dus voorlopig niet worden aangelegd, tot de Raad zich zal hebben uitgesproken over ons verzoek tot nietigverklaring”.

Het verzoek tot schorsing is een initiatief van het Actiecomité Geen Ringweg in Lot en van de Streekvereniging Zenne en Zoniën. De gemeente Beersel zelf heeft ook een procedure opgestart voor de Raad van State, maar zij vraagt enkel de nietigverklaring.

De schorsing van de plannen houdt in dat de overheid ze voorlopig niet kan uitvoeren. Pas na de nietigverklaring verliezen de plannen hun rechtskracht volledig en moet de overheid het planningsproces overdoen.
vrijdag 12 juni 2020

Halle gaat waterschotten bestellen

Mobiele waterschotten tegen wateroverlast in winkelstraten


De stad Halle geeft groen licht voor de aankoop van mobiele waterschotten die de winkeliers in de buurt van het kruispunt van de Maandagmarkt en de Basiliekstraat beter moeten beschermen tegen wateroverlast. Bij uitzonderlijke regenval is dit een zeer kritieke locatie.


Editiepajot : Wateroverlast in het centrum van HALLE
©Felix Merckx
Vorig jaar kregen enkele handelaars op de hoek van de Basiliekstraat en de Maandagmarkt opnieuw water binnen na een hevige regenbui. Nochtans werd de voorbije jaren de riolering in de Basiliekstraat volledig vernieuwd en werden er extra bufferbekkens geplaatst onder het J. Possozplein. Maar het kruispunt van de twee winkelstraten blijft een kritiek punt omdat het bijzonder laag ligt en de riolering er ook al het water moet slikken van de hoger gelegen stadsdelen langs de Ninoofsesteenweg en de Lenniksesteenweg. Op termijn komt er  bijkomende buffercapaciteit hogerop, zodat er minder water van de hoger gelegen wijken naar het centrum stroomt. 
Maar dit vraagt studiewerk en ook aardig wat infrastructuurwerken. In afwachting daarvan heeft de stad nu mobiele dijken aangekocht die de handelaars op de kritieke locaties zullen beschermen tegen wateroverlast.
De marktverkenning heeft de nodige tijd gevraagd. Maar we wilden er zeker van zijn dat de waterschotten waarin we investeren ook een optimale bescherming garanderen voor onze handelaars. De waterschotten die gegozen zijn, kunnen in 30 seconden gemonteerd worden. Een snelle opbouw is immers uiterst belangrijk als het water zich een weg zoekt. De waterschotten zijn ook helemaal aangepast aan de structuur van de deuringangen of kritieke punten waarlangs het water binnenstroomt bij overlast. Ze worden als het ware op maat gemaakt en zijn daardoor ook een pak efficiënter. De voorbereidende werken hiervoor zullen echter zo’n 10 weken in beslag nemen.  Voor de aankoop van deze mobiele dijken investeert de stad zo’n 18.875 euro (inclusief BTW).

donderdag 11 juni 2020

HALLE - Belgacomgevel in de watten gelegd

Voor het bouwproject Noah aan de Arkenvest is de verplichting opgelegd de voorgevel op de hoek met de Basiliekstraat te bewaren. Dat vergt veel voorzichtigheid, stutten en steunen en  concentratie. Er komt heel wat machinaal vernuft bij kijken.

Benieuwd wat het eindresultaat zal zijn.©RNZ  Gevel Noah wordt gestut. Precisiewerk

woensdag 10 juni 2020

HALLE - Berendries bloeit en groeit

Dank zij de niet aflatende inzet van Natuurpunt Halle groeit en bloeit de natuur op de Berendries.

zaterdag 6 juni 2020

Sint-Pieters-Leeuw renoveert gemeentehuis Vlezenbeek

Voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek wordt gerenoveerd.Het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek wordt gerenoveerd. De werken starten deze week en zullen in totaal ongeveer 6 maanden duren.

ingezonden afbeelding

Het gebouw wordt volledig opgewaardeerd. De gevel, het dak worden opgeknapt net zoals de klok en de windhaan die eveneens in ere worden hersteld.

In een volgende fase zal ook de binnenkant gerenoveerd worden. Het gemeentebestuur investeert 450.000 euro in de renovatie van het gebouw.Het voormalig gemeentehuis werd in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw opgetrokken in "landelijke stijl" naar een ontwerp van architect Antoine Courtens.

Zijn naam staat nog steeds in de gevelsteen rechts in het inkomportaal.Gunther Coppens, schepen van gebouwen: ‘Het oude gemeentehuis is één van die gebouwen waar men in Vlezenbeek trots mag op zijn want het is zo typisch voor het straatbeeld. Ik ben dan ook blij dat we nu met respect voor erfgoed dit gebouw opnieuw in ere zullen herstellen.’Het complex werd ingehuldigd op 21 september 1952. Na de fusie van de gemeenten verloor het gebouw zijn functie als zetel van het bestuur. Nadien huisde de KLJ en de bibliotheek in het gebouw.

Het gemeentebestuur koos ervoor om het gebouw te renoveren alvorens definitief de knoop door te hakken naar de invulling ervan.Jan Desmeth, schepen van Erfgoed: “Sinds maart 2019 heeft de Vlaamse Regering het gebouw beschermd als monument. Dat is inderdaad een trapje hoger dan “waardevol erfgoed”. In het inkomportaal met kruisgewelf hangt nog steeds het bekronend wapenschild Sc(h)ockaert, heren van Gaasbeek, dat in 1948 officieel erkend werd als gemeentewapen. Ook het gedenkteken van blauwe hardsteen voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen is een belangrijk onderdeel aan het gebouw.


VLAAMSE RAND - 2,2 miljoen voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand


De Rand rond Brussel is Vlaams en Groen, maar dat groene karakter staat flink onder druk. Daarom ondersteunen minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Omgeving Zuhal Demir de aankoop en bebossing van gronden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Voor elke euro die minister Demir investeert, legt minister Weyts er via het Vlaamse Randfonds nog een euro bovenop. Samen maken de ministers € 2,2 miljoen vrij om de Rand nog groener te maken. “We willen onze mooie streek nog mooier maken”, zegt Weyts. “De Rand moet boomen”.

De Vlaamse Rand is een prachtige streek met veel natuurschoon. De verstedelijkingsdruk vanuit Brussel en de populariteit van de regio bij kandidaat-kopers zet het groene karakter van de Rand echter wel onder druk. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om het Vlaamse en Groene karakter van de Rand te beschermen én te versterken.

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Omgeving Zuhal Demir ondersteunen nu de aankoop en vergroening van gronden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Zowel publieke als private spelers kunnen 50% van de aankoopprijs gesubsidieerd krijgen als de gronden groen worden ingekleurd en zelfs 60% van de aankoopprijs als de gronden bebost worden. De Vlaamse Overheid komt ook voor 80% tussen in de kosten voor de inrichting, zoals graafwerken en het aanplanten van bomen of struiken. Voor elke euro die minister Demir investeert, legt minister Weyts er via het Randfonds nog een euro bovenop. Samen maken de ministers € 2,2 miljoen vrij.

Deze oproep staat open voor publieke partners (zoals lokale besturen, OCMW’s, intercommunales, …) en voor private partners (bv. een vereniging zoals Natuurpunt). Er is geen minimumvoorwaarde meer voor de aankoop van gronden. Vroeger moest een perceel minstens een halve hectare groot zijn, maar die voorwaarde is geschrapt. De enige voorwaarde is dat het gerealiseerde groen publiek toegankelijk moet zijn.

“We zetten het Vlaamse Randfonds in om het groenbeleid echt vleugels te geven”, zegt Weyts. “In één klap kunnen we de stimulans voor meer groen dubbel zo krachtig maken. We focussen op de Vlaamse Rand, want daar is de nood het hoogst, maar we staan ook open voor projecten uit de andere gemeenten van Halle-Vilvoorde”.

“Vlaanderen groener maken doen we allemaal samen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Met deze oproep richting publieke en private partners komen we in de Vlaamse Rand tegemoet aan die vraag en brengen we de natuur ook dichter bij de mensen. Want als de lockdown iets heeft bewezen dan is wel dat de nood aan meer en toegankelijk groen groter is dan ooit”.

dinsdag 2 juni 2020

Zomeruitdagingen voor de Beerselaars

Gemeente Beersel lokt Beerselaars uit hun kot met zomeruitdagingen.

#zomerinBeerselKen jij de mooiste plekjes in je eigen gemeente? Tijdens de zomermaanden lokt Visit Beersel jullie uit jullie kot!Vanaf 17 juni daagt de toeristische dienst van gemeente Beersel haar inwoners uit om deel te nemen aan de zomeruitdagingen. Volg de facebook- en instagram-account van Visit Beersel om te ontdekken welke uitdaging jij wilt aangaan.De uitdagingen starten op woensdag 17 juni en duren 2 weken: 

·        17/6 Wandelzoektochten

·        1/7 Kasteel van Beersel

·        15/7 Fietstochten

·        29/7 Picknick met streekproducten

·        12/8 Wandelen

·        26/8 Vroeger en Nu.Doe mee aan de fotowedstrijden en maak kans op een Beerselse traktatie.

Hoe meer likes, hoe meer kans om te winnen.Meer informatie vind je terug op www.visitbeersel.be en op Facebook en Instagram visitbeersel.Meer info?

Visit Beersel
Gemeenveldstraat 1, 1652 Alsemberg
02 359 16 36
visit@beersel.be