donderdag 23 februari 2017

Toekomst voor TeirlinckTeirlinckhuis schrijvershuis

Roger  Swalens, voorzitter Zenne en Zoniën

Goed nieuws in Beersel: het gemeentebestuur is bereid om het Herman Teirlinckhuis een nieuwe toekomst te bezorgen. De gemeenteraad stemde zopas (22 februari 2017)  in met de verkoop van het huis en omliggende tuin op de Uwenberg aan een vastgoedkantoor dat als Mecenas optreedt voor een vzw in oprichting, die het geheel opnieuw een culturele bestemming ( onder meer een “schrijversresidentie”, maar ook nog andere en ruimere culturele activiteiten) wil geven.

Even in herinnering brengen dat streekvereniging Zenne en  Zoniën in 1979 één van de drijvende krachten was in het bewaren van het Teirlinckhuis en van de creatie van het Teirlinckmuseum en van de kunstgalerij waarin jong talent een kans kreeg.

Toen het gemeentebestuur van Beersel in het najaar van 2013 besloot het huis te sluiten, museum en galerij op te doeken en alles te verkopen, was het opnieuw Zenne en Zoniën die het voortouw nam, dit keer in het protest. Onder meer met een “Picknick in de Teirlincktuin” op Open Monumentendag op 8 september 2013.

Een en ander bleef niet onopgemerkt. Minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Monumentenzorg, beschermde huis en tuin als monument op 14 januari 2014. Van de geplande verkoop werd niet afgezien; het bleef lang wachten, maar hij zou nu toch afgerond kunnen worden met een passende culturele bestemming als kers op de taart.

Streekvereniging Zenne en Zoniën is bijzonder blij met deze wending en met de komende ‘doorstart'. De vereniging hoopt dat de nieuwe v.z.w. een  stevige lokale en regionale binding koppelt aan een  landelijke en zelfs internationale uitstraling voor de Nederlandstalige literatuur via de persoonlijkheid van Teirlinck. Herman Teirlinck zelf schuwde het dorpsleven zeker niet, integendeel. Dat belette hem niet ruim over de grenzen te kijken.


Picnick in de Teirlincktuin: protest tegen sluiting op 8 september 2013

zondag 12 februari 2017

Bezoek Viskwekerij LinkebeekZenne en Zoniën organiseert Unieke inkijk in Linkebeekse viskwekerij

Vorig jaar leek het nog alsof de viskwekerij (officieel “centrum voor visteelt van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek”) van de Vlaamse overheid bij het Schaveyspark in Linkebeek zou worden gesloten. Dit plan is uiteindelijk niet doorgegaan en de site kan nu zelfs opnieuw worden bezocht. Enkel in groep, weliswaar. Streekvereniging Zenne en Zoniën neemt de gelegenheid te baat en organiseert in het voorjaar een dergelijk bezoek.

Viskwekerij Dwersbosstraat Linkebeek
De focus van de viskwekerijen ligt op de kweek van zeldzame vissoorten die niet in het commerciële circuit verkrijgbaar zijn. Door te werken met eigen kwekerijen behoudt de overheid zelf de controle over de genetische lijnen, en wordt ook de kans op verspreiding van visziekten aanzienlijk verkleind.

De viskwekerij in Linkebeek blijft een aantrekkingspool voor natuur- en milieuvrienden uit heel Vlaanderen was. Omdat het praktisch dus niet mogelijk is om een apart bezoek te brengen aan deze instelling, organiseert Zenne en Zoniën op donderdag 30 maart 2017 om 13 uur een geleid bezoek. Het duurt ongeveer anderhalf uur en je wordt via een filmmontage op de hoogte gebracht van wat er allemaal gebeurt in het centrum voor de visteelt. Een rondleiding ter plekke en een bezoek aan de kweekvijvers sluiten het bezoek af. Na afloop kan je gerust even verpozen in het café van Cultuurcentrum De Moelie.

Het bezoek is gratis en de groep mag 30 personen groot zijn. De eerste 25 personen die zich voor 20 maart 2017 aanmelden bij willy.defranc@telenet.be of paula.deboeck@skynet.be krijgen een bevestigingsmail met bijkomende precieze inlichtingen over de vertrekplaats en het beginuur. De vertrekplaats is alleszins het parkeerterrein van het Schaveyspark, dat vanaf de Alsembergsesteenweg bewegwijzerd staat. Waterdicht schoeisel is zeker aangewezen, omdat de wandeling naar de kweekvijvers op gras gebeurt.


vrijdag 10 februari 2017

Bescherm de Muur in de Halse DekenstraatWij vragen  bescherming Halse stadswal

Streekvereniging Zenne en Zoniën heeft nu zelf de bescherming van een deel van de oude stadswal van Halle gevraagd. Die wal is onlangs “herontdekt” naar aanleiding van de geplande verkoop van een burgerwoning in de Dekenstraat in het centrum van de stad.

“Omdat er al een hele tijd onzekerheid is over de al dan niet bescherming, hebben wij uiteindelijk zelf de koe bij de horens gevat en via een officiële beschermingsaanvraag proberen wij nu voor iedereen duidelijkheid te creëren” zegt Zenne en Zoniën.

 Het bevoegde Agentschap Onroerend Erfgoed heeft direct gerepliceerd. Het antwoordt: ”Wij hebben uw aanvraag voor de bescherming van een deel van de oude stadswal gelegen in de tuin van het pand gelegen te Halle, Dekenstraat 24 goed ontvangen en danken u voor uw initiatief. Uw aanvraag werd geregistreerd onder kenmerk #1300.

Wij zullen deze aanvraag in de loop van 2017 evalueren. Enkel gebouwen met een uitzonderlijke erfgoedwaarde zullen in aanmerking komen voor bescherming. Wij brengen u op de hoogte wanneer uw dossier geëvalueerd werd.”

Zenne en Zoniën zet zich in de streek in voor de bewaring en herwaardering van onroerend erfgoed en hoopt dat de stadsmuur, al dan niet officieel door de Vlaamse overheid beschermd, in Halle bewaard blijft en gekoesterd wordt.

dinsdag 7 februari 2017

Sponsors voor mirakelschilderijen Halle


Sponsors gezocht om waardevolle ex voto's te restaureren

Nog acht mirakelschilderijen te gaan

 

De werkgroep Pro Arte Hallensis is op zoek naar sponsors om de acht resterende mirakelschilderijen uit de Halse basiliek te kunnen restaureren. Dertien ex voto's zijn inmiddels gerestaureerd en wachten om terug gehangen te worden in de basiliek. 

In 1993 lanceerde de vzw Pro Arte Hallensis een ambitieus  restauratieproject voor de 21 mirakelschilderijen van de Halse basiliek. 'Deze schilderijen hingen in de torenhal achteraan in de basiliek en waren in bijzonder slechte staat. De meesten waren helemaal zwart geworden van vuil en ouderdom, zodat niemand nog merkte hoe waardevol die schilderijen eigenlijk waren. De schilderijen dateren uit de zeventiende eeuw. Het gaat om schenkingen van mensen die op een of andere manier de zwarte Onze-Lieve Vrouw van Halle wilden bedanken voor een  verhoord gebed.

 'Naar aanleiding van de restauratiewerken aan het basiliekgebouw vonden wij dat ook deze schilderijen in ere moesten worden hersteld. We zochten privé-sponsors die elk een schilderij voor hun rekening wilden nemen', zegt Ghislain Stas van Pro Arte Hallenens. "In totaal hingen er in de Halse basiliek 21 mirakelschilderijen. Dertien ervan zijn nu al gerestaureerd."

Pro Arte Hallensis laat de sponsors zelf het schilderij kiezen dat ze graag willen financieren. Een gift van 750 euro is al voldoende. Hierop laat Pro Arte Hallensis de schilderijen dan onder handen nemen door kunstacademies die een opleiding restauratie in hun aanbod hebben zitten, zoals Anderlecht of Antwerpen. 

"Wie een schilderij en dus een stukje Hals erfgoed laat restaureren, kan dit ook fiscaal aftrekken. We kregen hiervoor toelating via de Koning Boudewijnstichting. Onze aanvraag werd opnieuw goedgekeurd", aldus Ghislain Stas. "Ook voor kleinere bedragen sponseren is mogelijk, eventueel om nog andere kunstwerken onder handen te nemen. Fiscale attesten kan je krijgen vanaf 40 euro".

Binnenkort start  alvast de restauratie van een van de overblijvende mirakelschilderijen. Familieleden van Rolf Kirchausen uit Krefeld nemen de sponsoring op zich. Kirchausen was een van de Duitse soldaten die in september 1944 het leven lieten bij achterhoedegevechten op het kruispunt van de Edingensesteenweg en  de Steenweg op Bellingen in Hondzocht. Hij kreeg drie jaar geleden een vermelding op het oorlogsmonument in Hondzocht waarop zijn familie toen uitgenodigd was. 

Bronnen: Ghislain Stas, Het Nieuwsblad, Editiepajot.

vrijdag 3 februari 2017

Brussel wil tram naar Ruisbroek


  Plan Duurzame Ontwikkeling niet goed voor randmobiliteit


 De Brusselse Regering heeft een openbaar onderzoek lopen over het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) dat ze heeft goedgekeurd. Een belangrijk topic hierin is mobiliteit. Zo wil men auto’s weren uit Brussel, randparkings voor 25.000 auto’s bouwen  en tegen 2025 een tramlijn hebben tot o.a. Ruisbroek en een tot Dilbeek.


Verbetering van de Brusselse mobiliteit als factor van duurzame stadsontwikkeling:

Het GPDO bevat "krachtige maatregelen om de verkeersopstoppingen aan te pakken". Sommige maatregelen zijn gepland voor 2025, andere voor 2040. Een eerste belangrijke concrete doelstelling bestaat erin de druk van het inkomend en uitgaand verkeer op onze wegen tegen 2025 met 20% te verminderen.

Daartoe voorziet het GPDO om de zes belangrijkste invalswegen om te vormen tot stadslanen en die vermindering van de wegcapaciteit gepaard te laten gaan met de aanleg van 25.000 parkeerplaatsen (P+R) binnen het hoofdstedelijk gebied.

Een andere grote doelstelling van het project bestaat erin een verdere modal shift te bewerkstelligen. De Brusselaars hebben die trend al een tiental jaar geleden ingezet. Nieuwe metrolijnen, uitbreidingen op het tramnetwerk, het optimaal gebruik van het bestaande netwerk, zijn allemaal ontwikkelingen waarin het nieuwe gewestelijk plan voorziet. Brussel wenst 8 nieuwe intergewestelijke tram- of metrolijnen aan te leggen, onder meer  naar Dilbeek en Ruisbroek. Andere projecten  ten voordele van de zachte vervoersmiddelen zijn de aanleg van fietspaden en meer voetgangerszones.


Dit GPDO plan zal qua mobiliteit ook invloed hebben op de rand. Schepen van mobiliteit Jan Desmeth uit Sint-Pieters-Leeuw reageert  bij de nieuwssite Sint-Pieters-Leeuw:

Wij zijn voorstander van de heraanleg van de Brussels Ring, zoals deze in 2016 werd voorgesteld door Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts. Verder zijn wij te vinden voor het concept van “Combi-mobiliteit”, waarbij je misschien wel voor de eerste kilometers de wagen neemt en nadien verleid wordt om over te stappen op andere vervoersmodi.

Daarin passen dan ook de randparkings, die best zo dicht mogelijk aan de Ring worden gebouwd. De voorziene parking aan Coovi is goed. Er zou nog een tweede mogen komen ter hoogte van het Erasmusziekenhuis.

Brussel kan aan de binnenkant van de Ring de wagens proberen te ontmoedigen, maar aan de buitenkant van de Ring roepen we hen net op om samen met ons de doorstroming naar Ring en die bewuste randparkings te verbeteren. Het lopende project op de Bergensesteenweg aan Ikea is er een voorbeeld van. Wij rekenen erop dat dit in 2017 kan uitgevoerd worden. Ook bij de heraanleg van de rotonde aan Erasmus ( begin 2018) pleiten we voor by-passen en een turbo-rotonde zoals in Nederland en Frankrijk.

De tramlijn in Ruisbroek vinden we geen goed idee. Je hebt er nu al een goede verbinding met de trein en op 10 minuten sta je in Brussel Zuid, je hebt er goede busverbindingen en met de fiets-snelweg nog een gezonder en snel alternatief. We pleiten wel om het expressnet effectief van start te laten gaan”.

Meer info GPDO: www.gpdo.brussels/mobiliteit-als-factor-voor-duurzame-stadsontwikkeling


Bron: www.sint-pieters-leeuw.eu

Bewaren

woensdag 1 februari 2017

Actueel begin 2017Dit houdt ons bezig
1. We hebben, net als vele anderen, een bezwaarschrift ingediend tegen zowel de milieuvergunning als de bouwvergunning van het zogenaamde Eurostadion op de Heizel, maar ook grotendeels op het grondgebied van de Vlaamse gemeente Grimbergen. Een dossier vol politieke intriges vanuit Brussel opgezet op kosten van alle voetballiefhebbers en alle andere belastingbetalers. Met elfduizend parkeerplaatsen. Goed bezig! Zowel de serieuze als de populaire gazetten, die dezer dagen klaar staan om alles en iedereen te veroordelen, durven het plan niet openlijk af te keuren. Te veel commerciële belangen mee gemoeid, keizer Voetbal?

2. Streekvereniging Zenne en Zoniën bestaat 45 jaar. We vieren dat volgend voorjaar.

3. We hebben dit jaar niet alleen onze eigen zomerzoektocht in Linkebeek. We werken ook mee aan gelijkaardige initiatieven in het kader van een zomerse Erfgoedactie met als thema “industrie” in en samen met Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Later meer hierover.

4. Een vereniging als Zenne en Zoniën is een begrip in onze streek. Wij volgen en wij bekijken alles wat moet, wat kan en wat beter kan op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en erfgoed.

Wij informeren hierover via allerlei media. Wij werken ook samen met anderen – verenigingen en besturen – elk jaar opnieuw, om onze streek beter en aantrekkelijker te maken. Verdient dat uw steun? Zeer zeker. Bedankt dus aan iedereen die trouw heeft bijgedragen voor 2017.

Voor de anderen: doe ons een plezier en word lid vanaf 10 € op IBAN rekeningnummer van Zenne en Zoniën vzw: BE70 9730 2781 8725 BIC: ARSPBE22. Vanaf 12€ bent u steunend lid.

5. In de nabije toekomst meer over Trage Wegen, Bezoek Plantentuin Meise en bezoek Viskwekerij Linkebeek.

Zenne en Zoniën