Posts

Meningen, Adviezen en Beschouwingen over Milieu, Natuur, Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Vlaams karakter van de Zennevallei

Afbeelding
De berichten op de webpagina Zevende Kracht binden enkel de auteurs ervan en  vertolken niet noodzakelijk de officiële opinie van de  vzw Streekvereniging Zenne en Zoniën.

De auteurs schrijven over belangrijke evoluties en gebeurtenissen die de ruimtelijke ordening, de stedenbouw, het onroerend erfgoed en het Vlaams karakter aanbelangen van deze gemeenten binnen de zuidelijke Zennevallei: Beersel, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

Al die gemeenten maken deel uit van de Vlaamse Rand rond Brussel en staan onder permanente verstedelijkingsdruk.

Roger Swalens

Burgemeester Beersel tegen verstedelijking. Halle blijft verdichten. Leeuw heeft plaats genoeg

Burgerplatform voor Groen Vlaams veilig en leefbaar in de Rand

Afbeelding
Voorlopige bescherming van het Sint-Annapaviljoen met dienstwoning in Sint-Genesius-Rode Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed beschermt het Sint-Annapaviljoen met dienstwoning in Sint-Genesius-Rode voorlopig als monument.
“Het Sint-Annapaviljoen, met dienstwoning, is van cruciaal belang voor de watervoorziening in Vlaams-Brabant. In tegenstelling tot de meeste andere ondergrondse of zuivere functionele afsluitingsknopen getuigt het Sint-Annapaviljoen van een verzorgde architecturale uitwerking die aansluit op de landelijke omgeving. Mijn toezegging tot bescherming vloeit voort uit deze architecturale, historische en industrieel-archeologische waarde.”, zegt bevoegd Vlaams minister-president Geert Bourgeois.
Algemene informatie
Het uit 1951 daterende gebouw illustreert het toenemend belang dat de overheid in de moderne tijd en vooral in de loop van de twintigste eeuw hechtte aan zuiver drinkwater. Hoewel de drinkwatervoorziening …

Arkenvest: ons bezwaar had toch indirect effect

Halle: bouwaanvragen e.d. met belang voor voetwegen

·Bouwaanvraag nieuwbouwproject Arkenvest-Molenborre: ontwikkeling van 112 nieuwe woongelegenheden. De bouwvergunning wordt niet meer gewijzigd.  Dus  geen voetgangersdoorwaadbaarheid zoals in het  stedelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan bepaald.
Wel overweegt de stad het opleggen van een nieuwe doorgang bij een gevraagde bouwontwikkeling, tussen de Stoofstraat en de Vuurkruisenstraat (vernomen 20-02-2019). Hier volgt ze dus consequent de lijn van het gemeentelijk structuurplan, wie weet heeft ons beroep en onze aanklacht in de pers indirect toch nog effect gescoord.
Bron: Trage Wegen Zuid-West Brabant

Meer zekerheid voor Trage Wegen

Meer zekerheid voor Trage Wegen
Gemeentewegendecreet gaat laatste rechte lijn in!