donderdag 30 januari 2020

Klimaatactieplan Halle Beersel Leeuw

Drie gemeenten samen voor Klimaatactieplan

Halle Leeuw en Beersel samen voor klimaat


Halle, Leeuw en Beersel gaan samen met de provincie een intergemeentelijk klimaatactieplan uitwerken.


De drie gemeenten en de provincie slaan de handen in elkaar voor de opmaak van een intergemeentelijk klimaatactieplan. Dit plan moet hen helpen om de klimaatdoelstellingen te halen die werden vastgelegd in de Burgemeestersconvenant.

 Specifiek voor Halle: Net als vele andere steden heeft ook Halle destijds de zogenoemde ‘Burgemeestersconvenant’ ondertekend. Dit klimaatengagement bepaalt dat steden en gemeenten tegen 2020 hun CO2-uitstoot gevoelig verminderen. Er werd 20% vooropgesteld tegen 2020 en de vernieuwde Burgemeestersconvenant ambieert zelfs 40% tegen 2030.  

Er is dus nog werk aan de klimaatwinkel. Om de doelstellingen te behalen sluit Halle nu een samenwerkingsovereenkomst af met de provincie Vlaams-Brabant. De provincie engageert zich immers om Sustainable Energy and Climate Action Plans, kortweg SECAP’s  op te maken voor alle steden en gemeenten in onze provincie. Vlaams-Brabant wil de gemeenten ook ondersteunen en begeleiden bij de uitvoering van deze gemeentelijk energie- en klimaatactieplannen. 

 Klimaatactieplan over de gemeentegrenzen
 Omdat klimaat niet stopt aan de gemeentegrenzen en we al op andere domeinen fijn samenwerken met de buurgemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, opteren we voor een intergemeentelijk klimaatactieplan. Op die manier bundelen we de krachten en de middelen voor een nog sterker klimaatbeleid, zegt Halle.De gemeenteraad gaf op 28 januari 2020 zijn zegen voor het project.


 Omdat klimaat niet stopt aan de gemeentegrenzen en we al op andere domeinen fijn samenwerken met de buurgemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, opteren we voor een intergemeentelijk klimaatactieplan. Op die manier bundelen we de krachten en de middelen voor een nog sterker klimaatbeleid, zegt Halle.De gemeenteraad gaf op 28 januari 2020 zijn zegen voor het project.

donderdag 23 januari 2020

Gaasbeek verzoent oud en nieuw in het Meesterplan


Een masterplan voor het Kasteel van GaasbeekVoor het Kasteel van Gaasbeek wordt 2020  een waar kanteljaar. De uitwerking van het masterplan komt op kruissnelheid waardoor na 30 augustus de poorten van het kasteel sluiten voor een grote restauratiecampagne die twee en een half jaar zal duren. Het omliggende park en de Museumtuin blijven tijdens deze werken toegankelijk voor het publiek.  


Maar vooraleer het zo ver is, kan het kasteel vanaf 1 april 2020 nog een laatste keer bezocht en ervaren worden in de vorm waarin het sinds 1924 als museum geopend werd. Zo krijgt iedereen ruimschoots de kans om tijdelijk afscheid te nemen van de historische kasteelinterieurs en de daarin permanent opgesteld kunstwerken. 


©Natuur en Bos
 
In 2012 is Bogdan & Van Broeck Architects aangesteld om een masterplan uit te werken om tot "een hedendaagse ruimtelijke toekomstvisie" te komen voor het volledige domein van Gaasbeek. Dit omvat het kasteel, de museumtuin en het omliggend park met al de bijgebouwen van het kasteel.


In het masterplan staan zes ambities:

1. Het kasteel volledig toegankelijk maken, ook voor mensen met een beperking;

2. Een deel van de administratieve vleugel omvormen tot museum;

3. De  collectie anders en beter presenteren;

4.  Alle gebouwen in het park en  de historische interieurs in het kasteel helemaal restaureren;

5. Een nieuw gebouw creëren voor onthaal publiek, administratie, archief, bibliotheek en depot optrekken;

6. Een nieuw concept ontwikkelen voor het park.

Visie

Het kasteel en het park zijn geen "bevroren" gegevens, maar ze evolueren permanent, als een werk dat nooit wordt beëindigd  (een work in progress).

 Concreet betekent dit dat wanneer grote (invasieve) ingrepen nodig zijn in het kasteel, ervoor geopteerd wordt het historisch gegeven te versterken, in plaats van louter oog te hebben voor de nieuwe functies. Zo kan een lift die het kasteel toegankelijk maakt voor rolstoelgebruikers deels doorzichtig zijn, en op die wijze de bezoeker tonen met welk materiaal het kasteel gebouwd werd, hoe dik de muren zijn of hoe het kasteel door de eeuwen heen (herop)gebouwd werd. 
 
Landschappelijk is momenteel het visuele aspect in het kasteelpark dominant. De andere zintuigen worden nauwelijks geactiveerd. Het resultaat hiervan is dat de (sensorische) beleving van het landschap eerder beperkt blijft. Bovendien biedt het kasteeldomein een geïsoleerde aanblik, het ligt als het ware op en in zichzelf, zonder echte of hechte band met de ruimere omgeving.Het masterplan zet in op een actieve beleving van het park en een hernieuwde verbinding met het (agrarische) Pajottenland en de groene gordel rond Brussel.
©Kasteel van Gaasbeek


Vijver Essenbeek: toch nog verzet tegen bouwplannen

Vijver Essenbeek: N-VA dient klacht in

De N-VA  van Halle dient klacht in tegen de deal van het Halse schepencollege en een bouwpromotor rond Vijver van Essenbeek, waarbij er toch mag gebouwd worden langs de Kasteelstraat.


N-VA Halle  dient  klacht in. Foto N-VA Halle©
De N-VA geeft de strijd voor de vijver van Essenbeek niet op. De partij dient klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de deal die het schepencollege sloot met een bouwpromotor. “Terwijl de gemeenteraadsleden dachten dat de beroepsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen liep, bleek de rechtszaak uitgesteld en maakte het schepencollege in het geheim een deal met een bouwpromotor. Deze achterkamerpolitiek schendt de principes van behoorlijk bestuur”, vinden de Essenbeekse N-VA-gemeenteraadsleden Mark Demesmaeker en Nelly Lanis.

In februari 2018 beslist de gemeenteraad dat het stadsbestuur beroep moest aantekenen tegen de bouwvergunning aan de vijver van Essenbeek langs de Kasteelstraat. "Het schepencollege neemt een advocaat onder de arm en tekent effectief beroep aan. Tot een echt proces zou het echter nooit komen: meteen nadat het beroep is opgestart besluiten de partijen de rechtszaak uit te stellen om een akkoord te onderhandelen." beweert de N-VA.

“Wanneer heeft het schepencollege zijn advocaat de opdracht gegeven de zaak uit te stellen? Dit is in geen enkel verslag van het schepencollege terug te vinden. Meer nog, de gemeenteraadsleden die opdracht gaven het beroep in te dienen, werden nooit op de hoogte gesteld. Zo werd hun beroep tegen de bouwvergunning achter hun rug uitgesteld om een deal te kunnen sluiten met een bouwpromotor. Pure achterkamerpolitiek”, zegt gemeenteraadslid Mark Demesmaeker.


De N-VA dient nu klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen deze werkwijze. “Terwijl de gemeenteraadsleden dachten dat de beroepsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen liep, sloot het schepencollege in het geheim een deal met een bouwpromotor. Hoe kon men handelen tegen deze werkwijze als men nooit op de hoogte werd gesteld? Men heeft de gemeenteraadsleden informatie achtergehouden. Dit schendt de principes van behoorlijk bestuur. We vragen dan ook aan de hogere overheid om de gemeenteraadsbeslissing over het bouwproject aan de vijver van Essenbeek te vernietigen”, zegt Nelly Lanis.


"In tegenstelling tot Groen en sp.a die hun verkiezingsbeloften inslikken, gaat de N-VA wel tot het uiterste voor Essenbeek. We hadden kunnen zeggen ‘het is verloren’ maar we kunnen deze werkwijze van het schepencollege niet zo maar laten passeren. We hebben er vertrouwen in dat het Agentschap Binnenlands Bestuur er ook zo over denkt”, besluit Mark Demesmaeker.

woensdag 22 januari 2020

Herdenking Vliegtuigramp Huizingen


Gezocht: materiaal en getuigen voor herdenking van vliegtuigramp Huizingen

In Beersl zijn de gemeentelijke archiefdienst en het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de vliegtuigramp van een Amerikaanse bommenwerper in de beemd van Huizingen op 13 mei 1945.

©Gemeente Beersel
Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat een Amerikaanse bommenwerper tijdens een oefenvlucht neerstortte in de beemd in Huizingen. De ramp gebeurde op 13 mei 1945 -vijf dagen na Victory Day- en toevallig de zondag dat in Huizinge  de procesie uitging.

Uit het verslag van het Amerikaans Leger blijkt dat de piloot tijdens een lage oefenvlucht door turbulentie of een verkeerd manoeuver-  de spitse kerktoren slechts op het nippertje kon ontwijken. Hij scheerde rakelings langs een huizenrij en zocht een open plek om een noodlanding te maken. Helaas raakte de B26 Marauder een bomenrij waardoor de rechtervleugel als eerste de grond raakte en crashte. Diverse explosies van munitie die aan boord was, volgden.. De zeven bemanningsleden van het 494th Bomber Squadron, en één passagier kwamen allen om het leven. Het Rode Kruis en de Amerikaanse brandweer kwam in ijltempo ter plaatse maar er kon geen hulp meer baten. Gealarmeerd door de knallen lokt de ramp heel wat kijklustigen die zich vergaapten aan de krater, de verspreide brokstukken en een paar verbrande koeien.

 Het Amerikaanse leger kwam ter plaatse om de verkoolde lichamen te bergen en het wrak op te ruimen. Een aantal overledenen berusten op de Amerikaanse begraafplaats in Neufré (in de Ardennen), anderen werden gerepatrieerd.
Het gemeentebestuur wil deze tragische gebeurtenis herdenken door het oprichten van een gedenkplaat op de plaats van de ramp. Het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ zal een publicatie wijden aan de vliegtuigramp.

"Vermits er geen krantenartikelen over de crash verschenen, zijn we duchtig op zoek naar getuigenissen van Huizingenaren die het wrak gingen bekijken, souvenirs meenamen of gewoon als u dit verhaal heeft vernomen van uw voorouders", aldus de oproep. "Hoe miniem ook uw informatie, neem contact op met de gemeentelijke archiefdienst. Alleen op deze manier kunnen we de volledige gebeurtenis reconstrueren."

Herdenking vliegtuigramp : zondag 17 mei 2020 / beemd Huizingen

vrijdag 20 december 2019

Vlaams geld voor Damiaanpark in Sint-Pieters-Leeuw


Vlaanderen investeert  56.429 euro in het  Pater Damiaanpark

De subsidieaanvraag voor verwerving van gronden aan de Zuunbeek in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw is goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos. Er kan zo 2,5 hectare aangekocht worden en ingericht worden als een publiek toegankelijk natuurpark. 


De gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeert samen met de Provincie Vlaams
-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Natuur en Bos, in de aankoop van 2,5 hectare weiland en de inrichting ervan als een toegankelijk natuurpark.
De weilanden liggen bij de woonkernen van Zuun en Negenmanneke. Door kwalitatief en goed bereikbaar wijkgroen te creëren, kunnen de inwoners meer genieten van rust en natuur in hun buurt.

 Dit project past in de opwaardering van de "groene" Zennevallei, waarbij de Zenne en haar zijrivieren zichtbaar worden gemaakt en de beleving langs het water centraal staat.

 Na aankoop wil de gemeente de 2 hectare grote weide, naast de Zuunbeek, dus opwaarderen  als bufferzone in samenspraak met de Vlaamse Milieumaatschappij en het strategisch project Zuidelijke Zennevallei. De subsidie is een welkome hulp.

Vlaams geld voor de Zennevallei1,8 miljoen euro voor zes nieuwe strategische projecten

De Zennevallei krijgt Vlaams geld  om "een veerkrachtige ruimte te worden". In een persmededeling die eigenlijk nogal administratief - technisch klinkt, luidt dat als volgt:


Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir investeert 1.800.000 euro in zes strategische projecten die via concrete realisaties op het terrein bij dragen tot een betere omgevingskwaliteit in Vlaanderen. 

De projecten zijn uiteenlopend, van het Nationaal Park Hoge Kempen 20-40 in Limburg tot de reconversie van de militaire basis van Koksijde. Het Departement Omgeving coördineert deze strategische projecten. Met de strategische projecten wil Vlaanderen de ambities van gebiedsgerichte en regionale samenwerkingen ondersteunen door een belangrijk deel van de kosten over te nemen. 

De subsidie is immers een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator en moet de betreffende gebiedscoalities in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling uit het Regeerakkoord ‘geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor ruimtelijke transformatie’ voor een stuk gerealiseerd.

ZENNEVALLEI, IN TRANSITIE NAAR EEN VEERKRACHTIGE RUIMTE 

Aanvrager: Provincie Vlaams-Brabant – subsidie: 300.000 euro

Het strategisch project Zennevallei wil de geïntegreerde gebiedsontwikkeling, met regionale uitdagingen, voor de Zennevallei  concreet op  het  terrein  verderzetten  en  versterken.  Met  de  ondersteuning  van  de  Vlaamse  overheid geven de partners provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Drogenbos en de stad Halle, een krachtig antwoord op de uitdagingen van deze regio.  De  vele  noord-zuid gerichte infrastructuurassen in  de  Zennevallei  zoals  de  Brusselse  ring,  het  kanaal,  de  spoorweg,  de  steenweg  N6  en  van  oudsher  de  Zenne  zijn  een  troef  voor  deze  regio.  Dit  leidt  tot  een  goede  bereikbaarheid  en  hoge  aantrekkingskracht  van  deze  regio  op  de  inwoners,  bezoekers  en  bedrijven. 

Dit  waarborgt een grote welvaartscreatie maar heeft als consequenties ook een versnippering van de open ruimte, een tanende biodiversiteit, een hoge verkeersdruk en een sterke verstedelijking. Met  een  voortzetting  van  het  strategisch  project  spelen  de  partners  van  de  gebiedscoalitie  verder in  op  de  uitdagingen zoals de hoge verkeersdruk, een modernisering van verouderde bedrijvenzones, de druk op de open ruimte en waterberging. Het project zet specifiek ook in om de multimodaliteit te versterken en het potentieel van functionele verwevenheid gekoppeld aan strategisch collectieve vervoersknooppunten waar te maken. Er gaat  extra  aandacht  naar  het  opheffen  van  de  barrièrewerking  en  de  onderlinge  samenhang  tussen  de  verschillende  infrastructuurassen.  

Dit  moet  de  vallei  van  de  Zenne  en  de  regio  veerkrachtig  maken  voor  de  toekomst. Concreet zullen de projectpartners projecten opzetten en investeren in:•Voorzien in ruimte voor waterberging in de vallei•Creëren van nieuw publiek toegankelijk groen en kansen voor biodiversiteit•Moderniseren van verouderde en vervuilde bedrijvenzones en sites•Inzetten op alternatieven voor mobiliteit: watertransport, fietssnelwegen, stationsomgevingen•Ontwikkelen van toeristisch-recreatieve potenties door het aanleggen van een Zennepad.

De subsidie strategische projecten maakt een professionele gebiedsgerichte coördinatie verder mogelijk in de komende drie jaar.Minister Zuhal Demir wil  samen  met  de  regio  dit  sterk  partnerschap  verder  ondersteunen  om  de  ambitie en concrete realisaties voor de gebiedsontwikkeling van de Zennevallei waar  te maken.