zondag 9 december 2018

Groenprojecten in Leeuw en Rode

Subsidies voor het uitvoeren van groenprojecten in het kader van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)

, op voorstel van minister Joke Schauvliege
Bij afsluiting van de jaarlijkse projectoproep voor een facultatieve projectsubsidie, gericht op de realisatie van meer en beter toegankelijk groen in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB), heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zeven projectvoorstellen ontvangen en procedureel en inhoudelijk beoordeeld. 
In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de toekenning van projectsubsidies voor groenprojecten aan volgende gemeentes: 299.000 euro aan Sint-Pieters-Leeuw voor 'Groene verbindingen Wildersport en Ruysbroeckveld'; 276.000 euro aan Sint-Genesius-Rode voor 'Begraafplaats Sint-Genesius-Rode: een groene oase voor de mens en vroedmeesterpad' en 251.000 euro aan Herne voor 'Herne centraal'. 

 Sint-Genesius-Rode: "Begraafplaats Sint-Genesius-Rode, een groene oase voor de mens en vroedmeesterpad"
 
De begraafplaats is het tipje van de groene vinger Kwadebeekvallei. Dit inrichtingsproject beoogt een natuurlijker beheer van de bestaande begraafplaats (3,9 hectare) en de vervaging van de grenzen tussen de begraafplaats en haar omgeving via de realisatie van zachte overgangen. Deze ingrepen zorgen voor de verbetering van het leefgebied van de zeldzame vroedmeesterpad die in de Kwadebeekvallei voorkomt. Via een bijkomende toegang wordt de begraafplaats een groene verbindingsweg naar de Kwadebeekvallei voor de inwoners van de zuidelijke helft van Rode. De gemeente Sint-Genesius-Rode ontvangt hiervoor een toelage van 267.668 euro.

- Sint-Pieters-Leeuw: "Groene verbindingen Wildersport en Ruysbroeckveld"

Het projectvoorstel bestaat uit de aankoop van 4,9 hectare gronden van de groenzone Ruysbroeckveld en de inrichting van 5,4 hectare binnengebieden, zodat een recreatief groen-netwerk ontstaat in een dicht bebouwde en sterk verstedelijkte omgeving (woonkernen van Zuun, Ruisbroek en Negenmanneke). De groene ruimten Wildersport en Ruysbroeckveld krijgen op die manier hun geplande bestemming als parkzone.  De subsidie van de Vlaamse regering aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw beloopt 299.493 euro.

- Herne: "Herne centraal"
Het projectvoorstel voorziet in de aankoop van gronden voor 1,8 hectare bosuitbreiding, ten oosten van het centrum van Herne, en de inrichting van 4,5 hectare overstroombare speelnatuur, ten westen van het centrum van Herne, in het vallei-landschap van de Mark. Het overstromingsgebied wordt publiek toegankelijk. Het toekomstig speelbos zal ook als groene stapsteen fungeren voor soorten en als link tussen de Markvallei en Ten Broekbeek. De gemeente Herne krijgt daarvoor een subsidie van 251.825 euro.

Leeuw pakt Erfgoed Rink aan


Donderdagavond  6 december 2018 stelde Sint-Pieters-Leeuw het Beheersplan Onroerend Erfgoed Rink voor.  Dit plan  concentreert zich op de Sint-Pieterskerk, omliggend kerkhof en omheiningsmuur en het oorlogsgedenkteken aan de Rink . Het ontwerp is van de hand van Ann Voets uit Beersel. Een lijvig document geeft meer info over hoe het erfgoed op lange termijn moet worden onderhouden, hoe vaak  dat moet en hoeveel dat zal kosten. De gemeente  neemt elk jaar een deel van de kerkomgeving onder handen wat uiteindelijk een mooie, opgefriste Rink moet opleveren.Schepen van Erfgoed Jan Desmeth: “Vorig jaar hebben we al het waardevolle erfgoed in kaart gebracht en geïnventariseerd. Aan de Rink liggen heel wat waardevolle oude graven. Sommigen zijn echte pareltjes in funerair erfgoed. Maar ook de kerkhofmuur is zeer waardevol, net als het smeedwerk van de toegangspoorten, de leeuwtjes boven op deze toegangszuilen, de oude bomen rond de kerk en zo meer. Het is de bedoeling dat we dit alles stap per stap gaan aanpakken.”

Om het erfgoed langs de Rink te herwaarderen, kan de gemeente elk jaar rekenen op een subsidie van zo’n 25.000 euro van de Vlaamse overheid en dat zowat twintig jaar lang. In januari beslist een commissie welke werken eerst uitgevoerd worden.


 Jan Desmeth: “Ondertussen zijn we wel begonnen. Zo werd het oudstrijdersperk opgesmukt en lieten we het oorlogsmonument aan de bib restaureren. Dat wilden we tegen Wapenstilstand 2018 achter de rug hebben. Deze week zijn ook snoeiwerken rond de Rink gestart, omdat die nog een aantal monumentjes met erfgoedwaarde verstopten en een doorkijk verhinderden op de Sint-Pieterskerk”.

Gerestaureerd oorlogsmonument moet opnieuw van zijn sokkel
 
Erfgoeddeskundige Ann Voets: “Nu al staat vast dat binnenkort het oorlogsmonument opnieuw van zijn
sokkel zal moeten. Uit onderzoek is onverwacht gebleken dat de sokkel verzakt. Het ijzeren geraamte binnen in de sokkel is verroest en duwt stilaan de sokkel uit elkaar. Het bronzen monument willen we tijdens de restauratie van de sokkel ergens in Sint-Pieters-Leeuw plaatsen waar mensen het eens van dichterbij kunnen bekijken”.
Meer info beheersplan Onroerend Erfgoed:
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/509/bestanden/2806